Data rozpoczęcia szkolenia:

22.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

22.10.2019

Opis szkolenia:

Mimo, że od 1 lipca 2016 roku obowiązują nowe zasady postępowania z rachunkami po śmierci ich posiadaczy, nadal wiele kwestii wymaga wyjaśnienia, tym bardziej, ze kolejne zmiany prawne dotyczą również tych rachunków.

 CELEM SZKOLENIA jest wyjaśnienie praktycznych aspektów postępowania z rachunkami uśpionymi, omówienie zasad działania banku po śmierci posiadacza rachunku, dokonywania wypłat z rachunków oraz zasad korzystania z Centralnej Informacji i innych rejestrów. Omówione zostaną również praktyczne aspekty zmian prawnych z 2018 i 2019 roku, mających wpływ na postępowanie banków z rachunkami uśpionymi: RODO, Euro – Fatca, tajemnica bankowa, zarząd sukcesyjny i Dyrektywa PSD2.

UCZESTNICY SZKOLENIA:  zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi rachunków, obsługi prawnej i informatycznej, obsługa reklamacji, audytorzy

PROWADZENIE: radca prawny, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Współpracownik FRBS.

Plan szkolenia:

I. Zasady postępowania banku po śmierci posiadacza rachunku – konsumenta:
1. Jak ustalić datę rozwiązania umowy rachunku – aspekty praktyczne:
– w przypadku osoby zmarłej,
– w przypadku osoby żyjącej – pojęcie „dyspozycji posiadacza rachunku”,
– obowiązki informacyjne banku.
2. Zasady dokonywania wypłat z rachunków – podmioty uprawnione.
3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:
– zasady poszukania uprawnionych,
– wysokość wypłat.
4. Koszty pogrzebu – zasady rozliczania.
5. Co oznacza, że umowa rozwiązana jest „dalej wiążąca”?:
– zasady naliczania odsetek,
– zasady naliczania opłat.
6. Centralna Informacja:
– osoby uprawnione do informacji,
– tryb działania banków.
7. Zasady powiadamiania gminy o środkach zgromadzonych na rachunkach:
– termin wykonania obowiązku,
– zakres informacji.
8. Tajemnica bankowa po śmierci klienta:
– co można ujawnić spadkobiercom?
– zasady przekazywania informacji sądom.

II. Wpływ ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na rachunki posiadane przez klienta:
1. Dalsze obowiązywanie umowy rachunku po śmierci przedsiębiorcy.
2. Osoby uprawnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku.
3. Osoby uprawnione do informacji o środkach zgromadzonych na rachunku
4. Zasady rozliczania się banku ze spadkobiercami.
5. Kredyt w rachunku – zagadnienia praktyczne.

III. Rachunki uśpione a EURO-FATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw):
1. Obowiązek ponownego ustalenia rezydencji podatkowej posiadaczy istniejących rachunków – czy dotyczy to również rachunków uśpionych?
2. Jak identyfikować posiadaczy rachunków uśpionych i ustalać ich rezydencję podatkową?
3. Terminy wykonania obowiązków ustawowych.
4. Obowiązek powiadomienia posiadacza rachunku o raportowaniu wymagany przez RODO:
– czy dotyczy tych posiadaczy rachunków uśpionych?
– jak go wykonać w praktyce?
5. Obowiązek sprawozdawczy w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku.

IV. Czy RODO dotyczy rachunków uśpionych?
1. Zasady informowania osób usprawnionych z dyspozycji wkładem na wypadek śmierci:
– termin udzielenia informacji,
– zakres informacji.
2. Zasady informowania osób uprawnionych z tytułu kosztów pogrzebu:
– termin udzielenia informacji,
– zakres informacji.

V. PSD2 a rachunki uśpione:
1. Problematyka transakcji nieautoryzowanych wykonanych po śmierci posiadacza rachunku.
2. Zasady działania banku w przypadku transakcji nieautoryzowanych.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie