Data rozpoczęcia szkolenia:

08.06.2019

Data zakończenia szkolenia:

08.06.2019

Opis szkolenia:

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Posiadanie wiedzy na temat podstawowych pojęć z zakresu sprawozdawczości finansowej Banku, znają budowę planu kont oraz mają praktykę w sporządzaniu formularzy sprawozdawczych.

CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie wiadomości w zakresie sprawozdawczości z dużych zaangażowań – formularze LE, NB300 i MB300 dla Banków Spółdzielczych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
pracownicy Banków Spółdzielczych sporządzający sprawozdania finansowe Banku.

TRENER: pracownik KBS Kraków zajmująca się sprawozdawczością. Bardzo duże doświadczenie w dziedzinie proponowanego tematu. Wykładowca stale współpracująca z FRBS.

Plan szkolenia:

  1. Przypomnienie zmian do instrukcji dotyczącej sporządzania formularzy NB300 i MB300;
  2. Przypomnienie zasad wprowadzania danych na formularze LE w oparciu o Rozporządzenie (UE) 2019/1627;
  3. Omówienie na przykładach nowych zasad ujmowania w sprawozdawczości NB300 kredytów wspólnych;
  4. Wykazywanie wg nowych zasad papierów wartościowych i instrumentów kapitałowych;
  5. Przypomnienie zasad ujmowania na formularzach NB300 i MB300 udziałowców klienta;
  6. Prezentacja przykładów wypełniania formularza LE;
  7. Omówienie tabel C 32.00 i CR GB 01;
  8. Pytania i dyskusja.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie