Data rozpoczęcia szkolenia:

07.11.2019

Data zakończenia szkolenia:

07.11.2019

Opis szkolenia:

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
1. Ogólna znajomość przepisów prawnych i nadzorczych w zakresie systemu zarządzania ryzykiem w banku
2. Ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego

Cele szkolenia:

  1. Zapoznać się z zasadami zarządzania ryzykiem operacyjnym, a także nowymi obszarami zarządzania ryzykiem wynikającymi ze zmian przepisów
  2. Rozpoznać obszary wymagające szczególnej uwagi i ujęcia w organizacji Banku, przeglądach zarządczych, kontroli, audycie wewnętrznym
  3. Uzyskać przykłady regulacji wewnętrznych oraz sprawozdań

Korzyści ze szkolenia:

  1. Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego
  2. Uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych i wzorów sprawozdań do wykorzystania w Banku

Uczestnicy szkolenia:  

  1. Członkowie Zarządu
  2. Pracownicy komórek ds. ryzyka i analiz
  3. Pracownicy odpowiedzialni za przeglądy zarządcze i BION
  4. Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej i zgodności

TRENER: współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego; trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego; posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej; autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie  doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, obecnie specjalista compliance i Inspektor Ochrony Danych w banku. Stały współpracownik FRBS

Plan szkolenia:

1. Wytyczne EBA/GL/2018/4 przedmiot i zakres stosowania
2. Metodyka BION w 2019 r i odwołania do przepisu EBA
3. Proporcjonalność w treści przepisu
4. Podstawowe pojęcia dotyczące testów warunków skrajnych w Wytycznych
5. Program testów warunków skrajnych (polityka)
1) Zawartość programu TWS
2) Ocena programu i jego skuteczności, przeglądy zarządcze
3) Udokumentowanie programu testów warunków skrajnych
4) Współpraca między komórkami w zakresie sporządzania programu TWS
6. Nadzór organów nad programem TWS
1) Rola organów w zakresie nadzoru nad TWS
2) Zapewnienie odpowiedniej organizacji
3) Włączenie programu TWS w system zarządzania banku
4) Dopasowanie częstotliwości testów do warunków działania banku
7. Infrastruktura danych do przeprowadzania TWS
8. Proces tworzenia i agregowania danych służących testom
1) Zapewnienie jakości danych
2) Automatyzacja zbierania danych
9. Sprawozdawczość i raportowanie do celów TWS
10. Zasięg i zakres TWS w banku
1) Objęcie testami wszystkich istotnych rodzajów ryzyka
2) Rodzaje testów warunków skrajnych: analiza wrażliwości, scenariuszowa, testy odwrócone
11. Testy ryzyka kredytowego
12. Testy ryzyka rynkowego
13. Testy ryzyka operacyjnego
14. Testy ryzyka prowadzenia działalności i koszty sądowe
15. Testy ryzyka płynności
16. Testy ryzyka stopy procentowej
17. Testy ryzyka koncentracji
18. Stosowanie programów TWS
1) Stosowanie testów do celów procesu ICAAP
2) Reakcje na wynik TWS

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie