Data rozpoczęcia szkolenia:

27.05.2019

Data zakończenia szkolenia:

27.05.2019
28.05.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

  • Przedstawienie hipoteki w świetle znowelizowanych przepisów Ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
  • Aktualne zasady ustanawiania hipotek bankowych.
  • Omówienie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego.
  • Prezentacja przykładów wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki.
  • Usystematyzowanie wiedzy oraz prezentacja aktualnego orzecznictwa sądowego.

Korzyści ze szkolenia:

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy obsługujący depozyty klientów oraz realizujący operacje rozliczeniowe.

TRENER: radca prawny, wieloletni wykładowca WSB w Poznaniu, szkoleniowiec współpracujący z FRBS od 15 lat

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

I. Wierzytelności bankowe
1. Podstawowe rodzaje wierzytelności bankowych.
2. Praktyczne konsekwencje zasady akcesoryjności zabezpieczeń oraz podziału zabezpieczeń na osobiste i rzeczowe.
3. Zasady reprezentacji podmiotów w zakresie ważnego i skutecznego zawierania umów bankowych oraz umów ustanawiających zabezpieczenia.

II. Informatyczny system ksiąg wieczystych
1. Podstawowe zasady prawa wieczystoksięgowego,
2. Domniemania związane z systemem ksiąg wieczystych,

III. Hipoteka
1. Hipoteka umowna w świetle aktualnych przepisów i orzecznictwa przepisów.
2. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu hipoteki,
3. Zasady zabezpieczenia wielu wierzytelności jedną hipoteką.
4. Zmiany wierzytelności zabezpieczonych hipoteką w okresie obowiązywania zabezpieczenia.
5. Problematyka hipotek łącznych
6. Instytucja administratora hipoteki.
7. Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym.
8. Przelew wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną.
9. Przedmiot zabezpieczenia hipotecznego – obciążenie części składowych nieruchomości, przynależności i należności czynszowych,
10. Zasady zaspokojenia wierzyciela hipotecznego w toku egzekucji sądowej,
11. Zasady zaspokojenia wierzyciela hipotecznego w toku postępowania upadłościowego.

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie