Data rozpoczęcia szkolenia:

23.05.2019

Data zakończenia szkolenia:

23.05.2019

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Omówienie problematyki prawnych form zabezpieczeń kredytu hipotecznego. Wskazanie skutecznych procedur windykacyjnych poszczególnych instytucji zabezpieczeń, w ramach postępowania egzekucyjnego i upadłościowego.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

ADRESACI: pracownicy działów kredytowych.

TRENER: radca prawny, wykładowca WSB w Poznaniu, jako wykładowca współpracuje z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej od wielu lat.

Plan szkolenia:

I. Kredyt hipoteczny
1. Zakres pojęcia kredytu hipotecznego.
2. Elementy skutecznej umowy kredytu hipotecznego

II. Hipoteka
1. Hipoteka umowna w świetle aktualnych przepisów i orzecznictwa przepisów.
2. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu hipoteki,
3. Zasady zabezpieczenia wielu wierzytelności jedną hipoteką.
4. Zmiany wierzytelności zabezpieczonych hipoteką w okresie obowiązywania zabezpieczenia.
5. Problematyka hipotek łącznych.
6. Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym.
7. Przedmiot zabezpieczenia hipotecznego – obciążenie części składowych nieruchomości, przynależności i należności czynszowych,

III. Cesja wierzytelności.
1. Warunki skutecznego przelewu wierzytelności,
2. Zakres uprawnień dłużnika przelanej wierzytelności wobec banku,
3. Forma umowy przelewu,
4. Ustawowe i umowne ograniczenia dopuszczalności przelewu wierzytelności.

IV. Weksel in blanco.
1. Podstawowe regulacje prawa wekslowego,
2. Instytucja weksla in blanco
3. Poręczenie wekslowe,
4. Zasady i tryb wypełnienia weksla in blanco,
5. Dochodzenie roszczeń z weksla in blanco.

V. Postępowanie egzekucyjne.
1. Rodzaje tytułów wykonawczych.
2. Zakres uprawnień egzekucyjnych przysługujących na podstawie poszczególnych instytucji zabezpieczeń.
3. Egzekucja z nieruchomości – zasadnicze etapy.
4. Zaspokojenie Banku w toku postępowania egzekucyjnego.

VI. Postępowanie upadłościowe.
1. Upadłość konsumencka i upadłość gospodarcza – podstawowe różnice.
2. Masa upadłości.
3. Lista wierzytelności.
4. Spieniężenie masy upadłości.
5. Podział funduszy masy upadłości, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień wynikających z poszczególnych instytucji zabezpieczeń.

VII. Postępowanie restrukturyzacyjne.
1. Formy postępowania restrukturyzacyjnego.
2. Uprawnienia Zarządcy i nadzorcy.
3. Zasady zawarcia układu z wierzycielami w toku postępowania restrukturyzacyjnego.
4. Wpływ układu zawartego w toku postępowania restrukturyzacyjnego na poszczególne instytucje zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Banku.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie