Data rozpoczęcia szkolenia:

24.05.2019

Data zakończenia szkolenia:

24.05.2019

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Przedstawienie podstaw prawnych regulujących problematykę rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad otwierania rachunków oszczędnościowych, rozliczeń związanych ze śmiercią posiadacza rachunku. Usystematyzowanie wiedzy oraz prezentacja aktualnego orzecznictwa sądowego.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

ADRESACI: pracownicy obsługujący depozyty klientów oraz realizujący operacje rozliczeniowe.

TRENER: radca prawny, wykładowca WSB w Poznaniu, jako wykładowca współpracuje z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej od wielu lat.

Plan szkolenia:

I. Rachunek oszczędnościowy
Funkcja rachunku oszczędnościowego.
Zasady zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego.
Podstawowe zasady rozliczeń na rachunku oszczędnościowym.

II. Skutki śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego:
1.Założenia regulacji.
2. Rozwiązanie umowy rachunku bankowego:
a) rozwiązanie umowy rachunku w związku ze śmiercią posiadacza lub uśpieniem rachunku,
b) obowiązki banku związane z ustaleniem danych posiadacza rachunku:
c) obowiązki banku wobec gminy – ostatniego miejsca zamieszkania posiadacza rachunku,
d) skutki rozwiązania umowy:
– skutki prawne rozwiązania umowy rachunku,
– waloryzacja środków.
3. Zapis na wypadek śmierci – nowe obowiązki banków:
a) zakres obowiązków informacyjnych:
b) regulacje dotyczące obowiązku poszukiwania zapisobiorcy.
4. Rozliczenia z tytułu kosztów pogrzebu posiadacza rachunku.
5. Obowiązek udzielania przez bank informacji o prowadzonych rachunkach:
a) zasady udzielania zbiorczej informacji:
– treść informacji,
– terminu udzielenia informacji,
– odpłatność.
b) „Centralna Informacja”.

III. Instytucja rachunku podstawowego:
a) zakres obowiązku Banku w zakresie otwarcia podstawowego rachunku płatniczego,
b) dopuszczalne przypadki odmowy otwarcia podstawowego rachunku płatniczego,
c) zakres dozwolonych usług bankowych w ramach podstawowego rachunku płatniczego,
d) zasada ograniczonej odpłatności za usługi związane z podstawowym rachunkiem płatniczym,
d) podstawy wypowiedzenia umowy podstawowego rachunku płatniczego.

IV. Obowiązki banku związane z egzekucyjnym zajęciem rachunku oszczędnościowego:
1.Aktualne zasady ustalania kwoty wolnej od zajęcia.
2. Zasady udzielania informacji komornikowi sądowemu:
a) zakres informacji,
b) obowiązki banku w zakresie tajemnicy bankowej.
3. Zajęcie rachunku bankowego.
4. Zmiany w zakresie egzekucji z rachunku bankowego:
a) działania komornika w zakresie egzekucji z rachunku bankowego,
b) zajęcie rachunku w walucie obcej,
c) zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej – nowe zasady postępowania banku.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie