Data rozpoczęcia szkolenia:

15.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

15.10.2019

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:
omówienie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania kart płatniczych w obrocie ze wskazaniem aspektów minimalizujących ryzyko transakcji kartowych.
Przedstawienie stosowanych środków ostrożnościowych przez wydawcę karty płatniczej jak również użytkownika w kontekście odpowiedzialności uczestników za nieautoryzowane transakcje płatnicze kartą płatniczą, przy uwzględnieniu zmian do ustawy o usługach płatniczych wynikających z implementacji dyrektywy PSD 2.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
osoby zarządzające bankami, pracownicy banków zajmujący się obsługa rachunków bankowych z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych, kontrolerzy wewnętrzni, obsługa prawna.

TRENER: radca prawny, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, były dyrektor departamentów prawnych w  Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowym Banku Polskim, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przez wiele lat wykonujący obsługę prawną jako radca prawny w bankach: PBK SA, BOŚ SA, BPH SA, były sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa bankowego, gospodarczego. Wieloletni, doświadczony wykładowca prawa bankowego, gospodarczego i karnego prowadzący zajęcia dydaktyczne dla prokuratorów, sędziów, aplikantów radcowskich, pracowników instytucji finansowych, rzeczników konsumentów, studentów. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa prawnego instytucji finansowych, w szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, windykacji, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji, zarządzania ryzykiem operacyjnym i braku zgodności oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej.

Plan szkolenia:

  1. Definicja elektronicznego instrumentu płatniczego – karty płatniczej w kontekście podmiotowym i czynnościowym.
  2. Rodzaje kart płatniczych i ich funkcjonalność.
  3. Uczestnicy transakcji kartowych.
  4. Aspekty prawne umowy o wydanie karty płatniczej (kształtowanie stosunku prawnego, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie postanowień dotyczących karty płatniczej).
  5. Autoryzowane transakcje płatnicze przy użyciu karty płatniczej – ciężar dowodu autoryzacji transakcji.
  6. Nieautoryzowane transakcje płatnicze – odpowiedzialność za nieautoryzowaną transakcję płatniczą.
  7. Bezpieczeństwo świadczenia usług płatniczych.

Adres i dane kontaktowe:

Filia w Lublinie

20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 1
Piotr Uliński – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 81 728 57 80
fax: 81 728 57 77
kom.: 797 308 502

Zapisz się na szkolenie