Data rozpoczęcia szkolenia:

19.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

19.03.2020

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek, wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z wdrożeniem systemu  zarządzania bezpieczeństwem informacji w Banku Spółdzielczym na podstawie wymagań Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego oraz dobrych praktyk wynikających z normy ISO 27001

KORZYŚCI ze SZKOLENIA: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • dowiedzą się, czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji i z jakich elementów się składa;
 • uzyskają praktyczny obraz wiedzy na temat możliwości, jakie daje wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz sposobach zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji w Banku Spółdzielczym;
 • dowiedzą się, jak przeprowadzić projekt wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji;
 • poznają wymagania normy PN-ISO/IEC 27001 oraz nabędą podstawowych umiejętności związanych z interpretacją tych wymagań w kontekście uwarunkowań funkcjonowania instytucji bankowej;
 • zostaną wprowadzeni w zakres podstawowej wiedzy na temat doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • zapoznają się z najczęściej popełnianymi błędami przy wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

ADRESACI: 

 • Członkowie Zarządu nadzorujący obszar IT w Banku
 • Administratorzy Systemów Informatycznych (ASI)
 • Kadra menedżerska odpowiadająca za zarządzanie bezpieczeństwem IT
 • Pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie infrastruktury informatycznej
 • Inspektorzy Ochrony Danych (IOD), pracownicy na stanowisku ds. zgodności
 • Szkolenie dostarcza wiedzy ogólnej dla pracowników z krótkim, jak i dłuższym stażem w Banku Spółdzielczym.

TRENER: 

Systemowy Inżynier IT, ekspert technologiczny specjalizujący się w audytach dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, cyberbezpieczeństwa, audytach podatności środowiska infrastruktury IT, testach penetracyjnych. Specjalnością jest analityka infrastruktury na styku proceduralnym i technologicznym funkcjonująca w Bankach Spółdzielczych.

Doświadczenie zawodowe: administracja zasobami teleinformatycznymi, dobór oraz wdrażanie rozwiązań IT, audyty bezpieczeństwa informacji, audyty technologiczne sieci informatycznej Banku, audyty wewnętrzne Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymogami KRI. Wykształcenie: wyższe – politologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, techniczne – Technik-Informatyk, ITIL®Foundation Certificate in IT Service Management

Plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie do tematyki związanej z przetwarzaniem informacji oraz wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w Banku Spółdzielczym
 2. Identyfikacja wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji
 3. Bezpieczeństwo informacji a zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 4. Obszary Banku Spółdzielczego objęte bezpieczeństwem informacji na podstawie NORMY ISO 27001 i Rekomendacji D KNF
 5. Identyfikacja zagrożeń i podatności (cyberbezpieczeństwo) – wdrożenie zabezpieczeń
 6. Audyt systemu – najczęstsze problemy z praktyki Audytora

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie