Data rozpoczęcia szkolenia:

24.05.2019

Data zakończenia szkolenia:

24.05.2019

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

  • Przedstawienie zmian dla Banków wprowadzonych „Ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami”;
  • Przedstawienie praktycznej wiedzy na temat udzielania i monitoringu kredytów hipotecznych na podstawie wzorcowej „Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej dla Banków Spółdzielczych – z uwzględnieniem RODO
  • Przypomnienie i uporządkowanie wiadomości dotyczących udzielania kredytów hipotecznych dla Klientów indywidualnych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym i przepisów RODO”.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: Program wykładu został opracowany w oparciu o bogate doświadczenie wykładowcy, zarówno praktyczne jak i merytoryczne w zakresie produktów bankowych dla Klientów indywidualnych w tym przede wszystkim kredytów hipotecznych. Szkolenie przedstawia wymagane obowiązki Banków i czynności pracowników BS podczas procesu udzielania kredytów hipotecznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od dnia 22.07.2017 rokuUstawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami” i zmian proceduralnych uwzględniających przepisy RODO od pierwszej rozmowy z Klientem (obowiązków informacyjnych), przyjęcia wniosku kredytowego z wymaganymi dokumentami, poprzez analizę i decyzję kredytową (obowiązków przedkontraktowych), do sporządzenia i zawarcia umowy kredytowej z Klientem, a także omówienia dalszych czynności monitorujących spłatę kredytu

ADRESACI: Pracownicy obsługi Klienta, analitycy

TRENER: Kierownik Zespołu Klienta Detalicznego w II O/ Banku BPS S.A. w Krakowie. Od 17 lat zajmuje się zadaniami związanymi z bezpośrednim udzielaniem kredytów takich jak: kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, karty kredytowe itd. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia/opiniowania procedur bankowych dla Klientów detalicznych i doświadczenie praktyczne w wykorzystaniu tych procedur podczas procesu sprzedaży w Banku. Z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej współpracuje od 2011 roku prowadząc m.in. szkolenia kredytowe w zakresie udzielania kredytów hipotecznych mieszkaniowych, w tym kredytów w programie MDM

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

1. Przypomnienie istotnych zmian dla Banków wprowadzonych „Ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami”
• Jakie zagadnienia reguluje ustawa i do jakich umów ma zastosowanie
• Rzetelność informacji udzielanych przez Banki zgodnie z nową ustawą (obowiązki informacyjne, przedkontraktowe)
• Ocena wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, a obowiązki Banków w tym zakresie wynikające z Ustawy
• Zakaz sprzedaży wiązanej i możliwość sprzedaży łączonej
• Wymogi ustawowe Banków związane z umową kredytową w tym między innymi omówienie zmian dotyczących wcześniejszej spłaty kredytu i odstąpienia Klienta od umowy kredytu wprowadzonego ustawą.

2. Obowiązki wynikające z RODO podczas udzielania kredytów hipotecznych
• obowiązek informacyjny Banku
– jak radzić sobie z pytaniami Klientów w sprawie RODO podczas bezpośredniej obsługi Klientów ? (podstawowa wiedza Sprzedawcy w zakresie RODO)
– dlaczego Bank przetwarza dane osobowe, czy jest to dobrowolne czy obligatoryjne ?
• prawa Klienta w zakresie przetwarzania przez Bank danych osobowych

3. Regulacje prawne dotyczące udzielania kredytów hipotecznych według stanu prawnego na dzień 22.07.2017 roku:
• ustawowe
• rekomendacyjne
• bankowe: instrukcje, regulaminy

4. Kredyt mieszkaniowy „MÓJ DOM”- udzielanie kredytu krok po kroku na podstawie wzorcowej „Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej dla Banków Spółdzielczych” z uwzględnieniem klauzul informacyjnych i klauzul zgód wynikających z RODO
• osoby uprawnione do zaciągnięcia kredytu
• cele kredytowania ze szczególnym uwzględnieniem:
– nabycia prawa własności nieruchomości budowanej / wybudowanej przez dewelopera,
– nabycia prawa własności nieruchomości na rynku wtórnym,
– budowy, dokończeniem budowy, wykończeniem domu metodą gospodarczą
• okres kredytowania
• kwota i waluta kredytu
• obowiązki informacyjne Banku z ustawy o kredycie hipotecznym z uwzględnieniem klauzul RODO;
• przyjęcie wniosku kredytowego – omówienie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów, z uwzględnieniem klauzul RODO;
• analiza wniosku kredytowego:
– ocena autentyczności i wiarygodności dokumentów przedłożonych przez Wnioskodawcę,
– określenie zdolności i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy;
– ocena sytuacji finansowej i stanu majątkowego Wnioskodawcy (w tym struktura finansowania przedsięwzięcia),
– ocena zabezpieczenia spłaty kredytu (interpretacja dokumentów dotyczących inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności czytania KW oraz operatu szacunkowego kredytowanej nieruchomości, umiejętność czytania umów nabycia własności nieruchomości z punktu widzenia istotnych dla Banku zapisów (w tym umowa deweloperska)
• decyzja kredytowa (szczegółowe omówienie dokumentu decyzji kredytowej dla Klienta)
• umowa kredytu wraz z załącznikami z uwzględnieniem klauzul RODO, szczegółowe omówienie odstąpienia od umowy kredytu,
• zabezpieczenie kredytu – szczegółowe omówienie z uwzględnieniem RODO;
• uruchomienie kredytu
• monitoring kredytów hipotecznych
• wcześniejsza spłata kredytu (koszty rekompensaty)

5. Warsztaty praktyczne
• przyjęcie wniosku i wymaganych dokumentów w zależności od celu kredytowania i osiąganych dochodów Wnioskodawcy i jego analiza,
• sporządzenie umowy kredytowej z dopasowaniem odpowiednich warunków uruchomienia kredytu, zabezpieczeń kredytu i zobowiązań kredytobiorcy w zależności od celu kredytowania.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie