Data rozpoczęcia szkolenia:

07.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

07.10.2019

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • przybliżenie sprzedaży nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego.
 • zaprezentowanie odrębności, które dotyczą sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości rolnej oraz sprzedaży tych nieruchomości w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
 • omówiony zostanie szczegółowo tryb postępowania egzekucyjnego skierowanego do nieruchomości dłużnika od momentu zajęcia nieruchomości do uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności egzekwowanej nieruchomości
 • zaprezentowane zostaną prawa przysługujące wierzycielom prowadzącym egzekucję skierowaną do nieruchomości oraz prawa wierzycieli, którzy posiadają zabezpieczenia rzeczowe na egzekwowanej nieruchomości

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie skierowane jest w głównej mierze do osób, do których obowiązków należy windykacja należności oraz reprezentowanie praw wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. Adresatami szkolenia pozostają także osoby zajmujące się przygotowywaniem lub negocjowaniem umów, w ramach których ustanawiane są prawne zabezpieczenia wykonania zobowiązań na nieruchomościach

TRENER: radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,  ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, a w tym Banków Spółdzielczych. Wykładowca Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bankiem Pekao S.A. 

Plan szkolenia:

 1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.
 • Podstawy wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
 • Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.
 1. Przebieg postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.
 • Zajęcie nieruchomości.
 • Wycena wartości zajętej nieruchomości.
 • Przysądzenie prawa własności nieruchomości.
 • Skutki przysądzenia prawa własności nieruchomości.
 1. Prawa i obowiązki wierzyciela egzekwującego w toku postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.
 2. Prawa i obowiązki wierzyciela posiadającego zabezpieczenie rzeczowe na nieruchomości, który nie przyłączył się do egzekucji z nieruchomości.
 3. Ustalenie planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości.
 4. Odrębności dotyczące sprzedaży nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego.
 • Podmiot uprawniony do wszczęcia egzekucji z nieruchomości rolnej.
 • Podmiot uprawniony do nabycia nieruchomości rolnej.
 1. Sprzedaż nieruchomości rolnej w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

MIEJSCE SZKOLENIA:

OLSZTYN – Sala szkoleniowa – Bank BPS, Al. M.J.Piłsudskiego 32
rozpoczęcie szkolenia – godz.9.00

Zapisz się na szkolenie