Data rozpoczęcia szkolenia:

15.06.2023

Data zakończenia szkolenia:

15.06.2023

Opis szkolenia:

Znaczenie Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu – szczególnie w bankach spółdzielczych w ostatnim okresie – znacząco wzrosło, podobnie jak odpowiedzialność członków organów banku, co wynika zarówno z wymogów stawianych przez KNF (Prawo bankowe, Rekomendacje KNF), jak również przepisów prawa (Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych…, Ustawa o biegłych rewidentach…), nakładających na osoby piastujące te funkcje określone zadania, ale również wskazując odpowiedzialność tych osób.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest omówienie podstaw prawnych funkcjonowania banków spółdzielczych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

  • podczas szkolenia zostaną wskazane poszczególne akty prawne, które określają sposób działania banku spółdzielczego,
  • zaprezentowane zostaną kompetencje poszczególnych organów statutowych banku,
  • omówione będą również wszystkie zapisy prawa związane z odpowiedzialnością jakie ponoszą.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla Członków Rady Nadzorczej, Członków Komitetu Audytu oraz Członków Zarządu Banku Spółdzielczego

PROWADZĄCY: ROBERT KONIECZNY – specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stale współpracujący z FRBS.

CENA: 460 zł/os brutto

Plan szkolenia:

godziny realizacji: 9:30-15:00

1. Wprowadzenie
2. Podstawy prawne działalności banków spółdzielczych i ich organów statutowych:
a. Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych;
b. Prawo bankowe;
c. Prawo spółdzielcze;
d. Rozporządzenia MF.
3. Odpowiedzialności członków organów statutowych:
a. Zasady ponoszenia odpowiedzialności za szkodę na zasadzie winy;
b. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej;
c. Skutki prawne udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium członkom organów banku;
d. Odpowiedzialności odszkodowawcza członków organów banku wobec osób trzecich;
e. Odpowiedzialność karna członków organów banku.
4. Ustawa o rachunkowości – odpowiedzialność za sporządzone sprawozdanie finansowe
5. Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym:
a. Organizacja komitetu audytu;
b. Zakres obowiązków komitetu audytu;
c. Odpowiedzialność członków komitetu audytu oraz organów banku.
6. Rekomendacja Z

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8 A
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie    (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)