Data rozpoczęcia szkolenia:

25.06.2019

Data zakończenia szkolenia:

25.06.2019

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

  1. Zapoznanie uczestników z rodzajami powiązań.
  2. Przedstawienie ryzyk zaangażowania się banku w finansowanie podmiotów powiązanych.

KORZYŚCI ze SZKOLENIA:
Uzyskanie praktycznej wiedzy o rodzajach powiązań między podmiotami oraz ryzyku zaangażowania się banku w finansowanie podmiotów powiązanych.

ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy Banku zajmujący się analizami kredytowymi.

Prowadzący: praktyk bankowy, szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem, z FRBS współpracuje od 12 lat

Plan szkolenia:

1. Definicje powiązań:
1.1. Powiązania kapitałowe.
1.2. Powiązania personalne i powinowactwo.
1.3. Powiązania produktowe, zaopatrzeniowe i dystrybucyjne (należności i zobowiązania).
1.4. Inne (np. przedsięwzięcia inwestycyjne, konsorcja wykonawcze).
2. Powiązania podmiotowe:
2.1. Spółki kapitałowe.
2.2. Spółki osobowe.
2.3. Działalność gospodarcza.
2.4. Osoby fizyczne.
3. Przyczyny i skutki powiązań.
3.1. Podstawowe przyczyny powiązań kapitałowych.
3.2. Skutki powiązań kapitałowych.
4. Strategie i zarządzanie podmiotami powiązanymi:
4.1. portfelowe,
4.2. strategiczne,
4.3. operacyjne,
4.4. menadżerskie.
5. Przejęcia, łączenia i outsourcing.
6. Finansowe sprawozdanie skonsolidowane jednostek powiązanych kapitałowo.
7. Wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne.
8. Ryzyka bankowego zaangażowania finansowego w kredytobiorców powiązanych:
8.1. Kredytowe.
8.2. Zabezpieczeniowe.
9. Praktyczne przykłady.

Adres i dane kontaktowe:

Filia w Lublinie

20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 1
Piotr Uliński – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 81 728 57 80
fax: 81 728 57 77
kom.: 797 308 502

Zapisz się na szkolenie