Data rozpoczęcia szkolenia:

14.09.2023

Data zakończenia szkolenia:

14.09.2023
15.09.2023

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA

 • Celem warsztatów jest praktyczny wzrost wiedzy, umiejętności i ukształtowanie postawy sprzyjającej do wprowadzania i rozwoju procesu zarządzania sobą w czasie, oddziałem oraz zespołem sprzedawców przez Dyrektora/Menadżera/Kierownika/Lidera, co przełoży się na wzrost efektywności w realizacji celów biznesowych z równoczesnym wzmocnieniem zachowań przywódczych.
 • W trakcie warsztatu poruszone zostaną najważniejsze obszary, które determinują realizację celów osobistych i biznesowych, wyniku sprzedaży w zakresie efektywności i osiągania założonych wyników.

 KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Szkolenie ma charakter praktyczny i pomoże przygotować Menadżera (w obszarze postawy oraz kompetencji) do skutecznej reakcji na zdarzenia zewnętrzne oraz wewnętrzne dzięki wdrożeniu narzędzi i zachowań, które pozwolą na zarządzenie sobą w czasie oraz wzmocnią przywództwo.
 • Uczestnicy otrzymają rozwiązania oraz przykładowe narzędzia, które będzie można zaadoptować w swoim miejscu pracy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin szkolenia: 14-15 września 2023 r.,

Miejsce:  Hotel Galaxy****, ul. Gęsia, Kraków

 ADRESACI: Wiceprezesi/Dyrektorzy ds. sprzedaży, Menadżerowie Regionów, Menadżerowie Oddziałów, Menadżerowie Zespołów

PROWADZENIE: ADRIAN WĘCEL – praktyk i trener zarządzania sprzedażą, posiada 16 letnie doświadczenie w bankowości w sektorze banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz banków komercyjnych na stanowiskach specjalistycznych, menadżerskich i zarządczych. Zarządzał siecią sprzedaży skok (50+ oddziałów), wspierał sprzedaż w banku komercyjnym (100+ oddziałów) oraz budował proces sprzedaży kredytów detalicznych w banku spółdzielczym (roczny wzrost portfela o 269%). Praktyk w obszarze budowy i zarządzania ryzykiem oraz szeroko rozumianą sprzedażą, w tym rozproszoną siecią sprzedaży, zespołami sprzedażowymi, polityką sprzedaży, wzrostu efektywności oraz restrukturyzacji instytucji finansowej – m.in. współpracował z Zarządcą Komisarycznym oraz bankiem przejmującym organizację, w której zarządzał sprzedażą. Zobacz profil na LinkedIn

CENA BRUTTO

Grupa powyżej 10 os. Grupa powyżej 14 os. Cena obejmuje
1 820 zł 1 550 zł udział w szkoleniu, obiady, przerwy kawowe
zwiedzanie dzielnicy Kazimierz, udział w kolacji z lampką wina, dzielnica Kazimierz

(bez kosztu noclegu)

1 550 zł 1 330 zł udział w szkoleniu, obiady, przerwy kawowe
(wariant bez kolacji i bez kosztu noclegu)
410 zł 410 zł nocleg pokój 1-osobowy
450 zł 450 zł nocleg pokój 2-osobowy

Plan szkolenia:

Czas trwania warsztatów:

  • 14 września w godz.: 09:30-15:30
  • 15 września w godz.: 10.00 – 15:30

CZĘŚĆ I

 1. Pewność siebie w pracy Menadżera
  • Pewność siebie – od czego zależy?
  • Co wiem o sobie? Jak rozstać się ze schematami, które nas osłabiają i demotywują?
  • Moje mocne i słabe strony (samoocena)
  • Moja lista życiowych sukcesów, czyli jak nauczyć się doceniać siebie
  • Pewność siebie – jak zasilać swoje korzenie?

 

 1. Kompetencje Menadżera w obszarze spotkania sprzedażowego
  • Spojrzenie na sprzedaż oczami Doradcy – jakie są moje cele, co mnie motywuje, jakie mam potrzeby?
 • Proces spotkania sprzedażowego – czy jako Menadżer potrafię sprawnie poruszać się po etapach spotkania sprzedażowego?
 • Udzielanie informacji zwrotnej (coaching on the job) – podstawowe założenia i narzędzia dla Menadżera.
 • Trening w obserwacji spotkania z Klientem, wyciągnięcia wniosków i przekazania konstruktywnej informacji zwrotnej

 

 1. Kompetencje Menadżera w obszarze sprzedażowej rozmowy telefonicznej
 • Spojrzenie na konieczność kontaktu telefonicznego z Klientem oczami Doradcy – jakie są moje cele, co mnie motywuje, jakie mam potrzeby?
 • Proces rozmowy telefonicznej – czy jako Menadżer potrafię sprawnie poruszać się po etapach biznesowej rozmowy telefonicznej z Klientem?
 • Udzielanie informacji zwrotnej (coaching on the job) – podstawowe założenia i narzędzia dla Menadżera
 • Trening w obserwacji rozmowy telefonicznej z Klientem, wyciągnięcia wniosków i przekazania konstruktywnej informacji zwrotnej

 

CZĘŚĆ II 

 1. Przykładowe narządzie do zarządzania sprzedażą
 • Jakie cyfry są istotne w osiąganiu celów przez Menadżera?
 • Interpretacja wyników osiąganych przez mój Zespół i wybór strategii zaangażowania ludzi do osiągnięcia założonego planu sprzedaży
 • Wyznaczenie zadań i celów w perspektywie czasu – wykorzystanie macierzy Eisenhowera do budowania krótko i długoterminowych celów oraz sposobów ich realizacji
 • Trening w interpretacji i rozliczeniu Zespołu z przykładowych celów biznesowych

 

 1. Zebranie przerobionych narzędzi i zachowań oraz wmontowanie ich w codzienną pracę Menadżera
 • Przykładowy grafik pracy Menadżera nad wzrostem kompetencji sprzedażowych Doradców
 • Trudności mogące wystąpić w pracy z Zespołem – przykładowe sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Korzyści płynące z długookresowej pracy nad kompetencjami Menadżera i Doradców Klienta
 • Przykładowy dzień pracy Menadżera – trening komunikacji i wykorzystania poznanych materiałów

 

Szkolenie odnosi się do zagadnień:

 • Zarządzanie sobą w czasie poprzez ukształtowanie proaktywnej postawy menadżerskiej
 • Narzędzia i zasady zarządzania kompetencjami Doradców
 • Kompetencje przywódcze
 • Organizacja dnia pracy z nastawieniem na efektywne realizowanie zadań
 • Delegowanie zadań
 • Świadomość swojego miejsca pracy i wykorzystanie potencjału

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8 A
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)