Data rozpoczęcia szkolenia:

24.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

24.03.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia: 

Rozwijając tylko to co znamy (dotychczasowy sposób działania), funkcjonując na dynamicznym rynku w warunkach skrajnej niepewności i w ciągle zmieniającym się otoczeniu, nie można  oczekiwać poprawy w skuteczności działania. Efektywniejsze okazują się dynamiczne formy planowania biznesowego, pozwalające na szybką weryfikację powstających pomysłów i zwinne dokonywanie zmian. Jedną z takich form jest szablon modelu biznesowego. Celem szkolenia jest przedstawienie oraz omówienie sposobów budowy rentownego, powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego banku spółdzielczego. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z metodologią budowy takich modeli, które można dopasować do indywidualnego banku spółdzielczego.

ADRESACI: Członkowie zarządów BS

TRENER: Specjalista ds. NUK i ryzyk bankowych. Od 2004 roku prowadzi firmę szkoleniową oraz doradczą, której główną grupę klientów stanowią banki spółdzielcze. Zakres szkoleń i doradztwa dotyczy głównie zarządzania ryzykiem oraz rachunkowości bankowej. Wykładowca stale współpracujący z FRBS

Plan szkolenia:

1. Wprowadzenie
2. Strategia działania banku – strategia zarządzania bankiem
3. Diagnoza strategiczna – ocena obecnego modelu biznesowego
4. Model biznesowy banku – zbudujmy własny model biznesowy:
a. Faza inicjacji
b. Faza ideacji
c. Faza integracji
d. Faza implementacji
5. Cele strategiczne i plany strategiczne
6. Rynek, na którym działa Bank – poznajmy klientów i konkurencję
7. Wdrożenie modelu biznesowego

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie