Data rozpoczęcia szkolenia:

13.12.2019

Data zakończenia szkolenia:

13.12.2019

Opis szkolenia:

Cele  szkolenia:

Szkolenie ma na celu omówienie problematyki outsourcingu w kontekście stosowania przepisów o tajemnicy bankowej i ochrony danych osobowych

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z zakresem odpowiedzialności banku i przedsiębiorcy z tytułu outsourcingu, mając na uwadze aktualne orzecznictwo w tym przedmiocie.

ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do pracowników banków spółdzielczych zajmujących się problematyką outsourcingu, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka związanego z zawieranymi umowami o outsourcing.

 TRENER: Radca prawny. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył aplikację radcowską w OIRP w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jako prawnik, które zdobywał w departamentach i biurach prawnych organów administracji publicznej, organach samorządu terytorialnego oraz w kancelariach prawnych. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego. Współpracownik FRBS

Plan szkolenia:

  1. Podstawy prawne outsourcingu;
  2. Rodzaje outsourcingu w działalności banków spółdzielczych;
  3. Odpowiedzialność banku i przedsiębiorcy z tytułu outsourcingu;
  4. Ryzyka związane z umowami o outsourcing;
  5. Outsourcing a tajemnica bankowa;
  6. Outsourcing a bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie