Data rozpoczęcia szkolenia:

05.07.2022

Data zakończenia szkolenia:

05.07.2022

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie  uczestnikom wiedzy pozwalającej odpowiednio  zorganizować system kontroli wewnętrznej w banku.

Uczestnicy powinni zdobyć wiedzę w zakresie tworzenia adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej opartego na dobrze zaprojektowanej matrycy funkcji kontroli.

Szkolenie oparte będzie o zapisy Ustawy Prawo bankowe,  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach, Rekomendacje H KNF, analizę nieprawidłowości występujących w sektorze bankowości spółdzielczej  oraz rozwiązania rynkowe, co pozwoli uczestnikom zidentyfikować nieprawidłowości występujące w ich banku.

ADRESACI:

Szkolenie polecane jest pracownikom sektora bankowości spółdzielczej, a w szczególności

 • Komórkom  ds. zgodności;
 • Komórkom ds. kontroli wewnętrznej;
 • Osobom zarządzającym jednostkami współpracującymi z komórką ds. zgodności;
 • Osobom pełniącym funkcje zarządcze w banku;

TRENER: Łukasz Gałecki: Praktyk z ponad 6 letnim doświadczeniem w sektorze finansowym (Leasing, Bank, IPS), zajmujący się tematyką kontroli wewnętrznej, ładu korporacyjnego oraz zarządzaniem obszarem zgodności. Koordynator ds. Compliance  w Spółdzielnii Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Posiada certyfikat Approved Compliance Expert, Approved Compliance Officer oraz Approved Whistleblowing Compliance Officer.  Współautor Wytycznych SSOZ BPS dot. wdrożenia Rekomendacji Z KNF oraz aktualizacji Wytycznych SSOZ BPS dot. wdrożenia Rekomendacji H KNF dla Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Cena: 480 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 09.30

 • Podstawy normatywne dotyczące obowiązku utworzenia systemu kontroli wewnętrznej;
 • Wyjaśnienie definicji systemu kontroli wewnętrznej, funkcji kontroli;
 • Organizacja systemu kontroli wewnętrznej – części składowe;
 • Model trzech linii obrony;
 • Łączenie funkcji w banku spółdzielczym – inwentaryzacja linii obrony;
 • Tworzenie matrycy funkcji kontroli w banku spółdzielczym;
 • Główne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej w bankach spółdzielczych;

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)