Data rozpoczęcia szkolenia:

19.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

19.10.2019

Opis szkolenia:

WYMAGANIA WSTĘPNE:

pracownicy, którzy posiadają wiedzę na temat podstawowych pojęć z zakresu sprawozdawczości finansowej Banku, znają budowę planu kont oraz mają praktykę w sporządzaniu formularzy sprawozdawczych;

 CELE SZKOLENIA:

  • Celem szkolenia jest przedstawienie wiadomości w zakresie sprawozdawczości finansowej sporządzanej na potrzeby NBP;
  • Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie zmian prawnych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

  • Uporządkowanie informacji niezbędnych do przygotowania sprawozdań

ADRESACI: Pracownicy banków Spółdzielczych sporządzający sprawozdania finansowe banków

TRENER: były pracownik BPS SA zajmujący się sprawozdawczością WEBIS, aktualnie pracownik w Krakowskim Banku Spółdzielczym zajmujący się sprawozdawczością. Bardzo duże doświadczenie w dziedzinie proponowanego tematu.  Z FRBS współpracuje od wielu lat.

Plan szkolenia:

  1. Należności nieobsługiwane i ich wpływ na fundusze własne;
  2. Fundusze własne oraz współczynniki wypłacalności w świetle rozporządzenia (UE) 2019/876;
  3. Duże zaangażowania – sprawozdanie LE;
  4. Prezentacja zmian do dźwigni finansowej oraz NSFR.
  5. Dyskusja

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie