Data rozpoczęcia szkolenia:

17.01.2020

Data zakończenia szkolenia:

17.01.2020

Opis szkolenia:

Wymagania wstępne:

pracownicy, którzy posiadają wiedzę na temat podstawowych pojęć z zakresu sprawozdawczości finansowej Banku, znają budowę planu kont oraz mają praktykę w sporządzaniu formularzy sprawozdawczych;

 CELE SZKOLENIA:

  • Celem szkolenia jest przedstawienie wiadomości w zakresie sprawozdawczości finansowej sporządzanej na potrzeby NBP;
  • Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie zmian prawnych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uporządkowanie informacji niezbędnych do przygotowania sprawozdań

UCZESTNICY SZKOLENIA: 

Pracownicy banków Spółdzielczych sporządzający sprawozdania finansowe banków

PROWADZENIE: były pracownik BPS SA zajmujący się sprawozdawczością
WEBIS, aktualnie pracownik w Krakowskim Banku Spółdzielczym zajmujący się sprawozdawczością. Bardzo duże doświadczenie w dziedzinie proponowanego tematu. Z FRBS współpracuje od wielu lat.

Plan szkolenia:

  1. Należności nieobsługiwane i ich wpływ na fundusze własne;
  2. Fundusze własne oraz współczynniki wypłacalności w świetle rozporządzenia (UE) 2019/876;
  3. Ryzyko rynkowe;
  4. Duże zaangażowania – sprawozdanie LE;
  5. Dźwignia finansowa;
  6. Sprawozdawczość;
  7. Dyskusja.

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

MIEJSCE SZKOLENIA:

OLSZTYN – Sala szkoleniowa – Bank BPS, Al. M.J.Piłsudskiego 32
rozpoczęcie szkolenia – godz.9.00

Zapisz się na szkolenie