Data rozpoczęcia szkolenia:

01.06.2019

Data zakończenia szkolenia:

01.06.2019

Opis szkolenia:

Cele i korzyści szkolenia: 

– przedstawienie wiadomości w zakresie sprawozdawczości z dużych zaangażowań – formularze LE, NB300 i MB300 dla Banków Spółdzielczych,

ADRESACI: Pracownicy Banków Spółdzielczych sporządzający sprawozdania finansowe Banku

TRENER: były pracownik BPS SA zajmujący się sprawozdawczością WEBIS, aktualnie pracownik w Krakowskim Banku Spółdzielczym zajmujący się sprawozdawczością. Bardzo duże doświadczenie w dziedzinie proponowanego tematu. Z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej współpracuje od 8 lat.

Plan szkolenia:

  1. Przypomnienie zmian do instrukcji dotyczącej sporządzania formularzy NB300 i MB300;
  2. Przypomnienie zasad wprowadzania danych na formularze LE w oparciu o Rozporządzenie (UE) 2019/1627;
  3. Omówienie na przykładach nowych zasad ujmowania w sprawozdawczości NB300 kredytów wspólnych;
  4. Wykazywanie wg nowych zasad papierów wartościowych i instrumentów kapitałowych;
  5. Przypomnienie zasad ujmowania na formularzach NB300 i MB300 udziałowców klienta;
  6. Prezentacja przykładów wypełniania formularza LE;
  7. Pytania i dyskusja.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

MIEJSCE SZKOLENIA:

BIAŁYSTOK –  Hotel „Leśny”, ul. Al.J.Pawła II  77

Zapisz się na szkolenie