Data rozpoczęcia szkolenia:

20.05.2019

Data zakończenia szkolenia:

20.05.2019

Opis szkolenia:

To unikalne szkolenie skierowane jest do pracowników banków spółdzielczych o różnej specjalności i stopniu zaszeregowania. Szkolenie dedykowane jest w szczególności dla osób uprawnionych do reprezentowania banku lub kierujących pracą innych pracowników. Czyny karne „zaszyte” często na końcu aktów prawnych niejednokrotnie umykają naszej świadomości, choćby dlatego, że rzadko są objęte paragramami szkoleń.

Szkolenie ma na celu omówienie karnoprawnych aspektów wykonywania czynności bankowych w wybranych obszarach, z uwzględnieniem przełożenia stwierdzenia winy w postępowaniu karnym na odszkodowawczą odpowiedzialność cywilną.

FORMA SZKOLENIA: Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu  z dyskusją – proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu uzyskania jak największej wartości dodanej dla uczestników.

TRENER: Radca prawny. Specjalista z zakresu obsługi podmiotów gospodarczych. Przez 13 lat związany z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie. Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w Krakowie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Plan szkolenia:

 1. Czyn zabroniony i jego znamiona jako podstawa odpowiedzialności karnej osoby.
 2. Przesłanka zawinienia. Postacie winy.
 3. Fałszerstwo dokumentów.
 4. Oszustwo.
 5. Niedopełnienie obowiązków.
 6. Odpowiedzialność karna w aspekcie „prania pieniędzy i wspierania terroryzmu”.
 7. Odpowiedzialność karna w obszarze oferowania, zawierania i realizowania umów o kredyt hipoteczny i konsumencki.
 8. Czyny zabronione w Ustawie o usługach płatniczych.
 9. Odpowiedzialność karna z tytułu niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
 10. Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego.
 11. Czyn zabroniony jako podstawa odpowiedzialności cywilnej.
 12. Związanie sądu cywilnego prawomocnym orzeczeniem zapadłym w sprawie karnej.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie