Data rozpoczęcia szkolenia:

31.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

31.03.2020

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie wiedzy o  rozwiązaniach prawnych w zakresie ochrony danych osobowych w obrocie, w ujęciu przepisów PE z dnia 26 maja 2016 r „RODO”.     Podmioty wyspecjalizowane na rynku usług finansowych takie jak Banki czy firmy ubezpieczeniowe, które z uwagi na pełnione funkcje z natury rzeczy zbierają i przetwarzają dane swoich klientów, zobowiązane są do dochowania szczególnej staranności w zakresie ochrony tych danych. W Trakcie szkolenia zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące obowiązków wynikających z Rozporządzenia RODO z uwzględnieniem obowiązków administratora danych oraz uprawnień podmiotów, których dane podlegają przetwarzaniu.

KORZYŚCI ze SZKOLENIA:
Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego

ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy Banku mający styczność z przetwarzaniem danych osobowych.

Prowadzący: Prawnik. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Związany  z bankowością od 13 lat. Wykładowca Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, handlowego i bankowego. Bogate doświadczenie w przedmiocie obsługi podmiotów gospodarczych. Od 2009 prowadzi szkolenia z zakresu sprzedaży i zarządzania dla Banków Spółdzielczych w całej Polsce. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje: sprzedaż produktów finansowych i ubezpieczeniowych w oparciu o analizę finansową, budowanie struktur sprzedaży poprzez rekrutację, selekcję i wdrożenie do pracy, szkolenie i wspieranie sprzedawców, zarządzanie i wdrażanie projektami, zarządzanie siecią sprzedaży, tworzenie i wdrażanie procedur sprzedażowych produktów ubezpieczeniowych w bankach spółdzielczych, szkolenie i coaching sprzedawców i menedżerów.

 

Plan szkolenia:

 1. Czym są dane osobowy i podstawowe zasady ich ochrony
 2. Charakter i szczegółowe zaprezentowanie reformy przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Nowe podejście do ochrony danych osobowych.
 4. Zakres przetwarzanych informacji
 5. Nowe obowiązki informacyjne – ich definicja i sposoby ich realizacji.
 6. Uprawnienia osób, których dane dotyczą.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych
 8. Zabezpieczenia i dokumentacja przetwarzania danych.
 9. Ocena skutków prawnych dla ochrony danych.
 10. Automatyczne przetwarzanie danych oparte na profilowaniu.
 11. Naruszenia ochrony danych.
 12. Inspektor ochrony danych.
 13. Powierzenie danych.
 14. Odpowiedzialność cywilna i administracyjna banku w zakresie ochrony danych osobowych.

Adres i dane kontaktowe:

Filia w Lublinie

20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 1
Piotr Uliński – Koordynator ds. szkoleń
kom.: 797 308 502

Zapisz się na szkolenie