Data rozpoczęcia szkolenia:

14.02.2020

Data zakończenia szkolenia:

14.02.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia: 

Szkolenie ma na celu omówienie problematyki stosowania RODO na procesy przetwarzania danych osobowych w banku spółdzielczym, w tym związanych z rekrutacją i zatrudnieniem pracowników, wykonywania przez nich pracy a także świadczeniami pracodawcy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie, ujętymi w kontekście konkretnych przykładów i w oparciu o aktualne orzecznictwo, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie w 2019 r. w wyniku nowelizacji Kodeksu Pracy i wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.

ADRESACI: 

Szkolenie jest skierowane do pracowników banków spółdzielczych, którzy w zakresie obowiązków i na podstawie upoważnień przetwarzają dane osobowe, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników działów kadr i HR prowadzących dokumentację pracowniczą.

TRENER: Radca prawny.  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jako prawnik, które zdobywał w departamentach i biurach prawnych organów administracji publicznej, organach samorządu terytorialnego oraz w kancelariach prawnych. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym w obszarze ochrony danych osobowych. Współpracownik FRBS.

Plan szkolenia:

 1. Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych w świetle RODO;
 2. Kategorie danych osobowych;
 3. Obowiązki banku spółdzielczego w świetle zasad przetwarzania danych osobowych;
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
 5. Klauzule informacyjne RODO;
 6. Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia RODO;
 7. Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych – nowa ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO;
 8. Zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych w Kodeksie pracy i ustawie o ZFŚS;
 9. Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia pracownika;
 10. Monitoring w miejscu pracy i monitoring poczty elektronicznej a RODO;
 11. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych;
 12. Prowadzenie akt pracowniczych a RODO.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie