Data rozpoczęcia szkolenia:

10.02.2020

Data zakończenia szkolenia:

10.02.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Szkolenie umożliwi zdobycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie:

  • kompleksowego procesu oceny zdolności kredytowej osób fizycznych,
  • wymogów zewnętrznych nakładanych na banki spółdzielcze w tym obszarze,
  • stosowanych praktyk rynkowych w procesie oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.

Korzyści ze szkolenia:

  • poprawa świadomości poziomu ryzyka kredytowego w banku spółdzielczym i możliwość ograniczenia przyszłych potencjalnych strat z portfela kredytowego,
  • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących w banku strategii, polityk, procedur i instrukcji funkcjonujących w obszarze oceny zdolności kredytowej osób fizycznych,
  • nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie dotychczas posiadanej wiedzy w obszarze oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.

ADRESACI: Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze ryzyka kredytowego, a także pracowników audytu i kontroli wewnętrznej.

TRENER: manager, ekspert, trener. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w  jednostkach ryzyka w sektorze komercyjnym i spółdzielczym. Wiedza i doświadczenie zdobyte w sektorze komercyjnym, jak i spółdzielczym, pozwalają na pełniejsze dostosowanie rozwiązań omawianych na szkoleniach do specyfiki danego sektora.

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

 I. Wprowadzenie
1. Uwarunkowania regulacyjne
2. Podstawowe pojęcia
II. Proces oceny zdolności kredytowej osób fizycznych
1. Obszary badania zdolności kredytowej
1.1. Analiza ilościowa
1.2. Analiza jakościowa
2. Źródła dochodów
3. Wymagania dokumentacyjne potwierdzające źródło i wysokość dochodu
4. Ustalenie dochodu w oparciu o dokumentację
4.1. Umowa o pracę, kontrakt menedżerski, mianowanie, powołanie, wybór, kontrakt
4.2. Umowa zlecenie, umowa o dzieło
4.3. Dochody z tytułu zawodu marynarza
4.4. Działalność rolnicza
4.5 Świadczenie przedemerytalne, emerytura, renta, renta strukturalna
4.6. Wybrane zawody
5. Weryfikacja dokumentacji
5.1. Kalkulatory wynagrodzeń
5.2. Weryfikacja w oparciu o dodatkowe dokumenty
5.3. Weryfikacje telefoniczne, faksem, mailem
5.4 Bazy on-line wykonywania określonego zawodu
6. Zobowiązania finansowe klienta
7. Zgodność analizowanych dokumentów z oryginałami
8. Analiza sytuacji finansowej
8.1. Wysokość średnich miesięcznych dochodów netto
8.2. Koszty utrzymania
8.3. Koszty finansowe (kredytowe i niekredytowe)
9. Kalkulacja zdolności kredytowej
10. Wskaźnik DtI
11. Konsolidacja zobowiązań
12. Wspólnota majątkowa
13. Analiza historii kredytowej
Podsumowanie

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie