Data rozpoczęcia szkolenia:

25.02.2020

Data zakończenia szkolenia:

25.02.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

  • Prezentacja zasad budżetowania i finansowania samorządów.
  • Nabycie praktycznych umiejętności analizy finansowej samorządu terytorialnego.

Korzyści ze szkolenia:

  • Poznanie podstaw finansów i zasad budżetowania samorządów terytorialnych,
  • Nabycie umiejętności przeprowadzania analizy finansowej budżetu samorządowego,
  • Zastosowanie metod oceny finansowej i rozpoznanie ryzyka kredytowego na etapie rozpatrywania wniosku kredytowego samorządu terytorialnego i w okresie spłaty kredytu.

Uczestnicy szkolenia: 

Kierowane do analityków kredytowych obsługujących jednostki samorządu terytorialnego.

TRENER: praktyk bankowy, specjalista z zakresu zarządzania ryzykami w bankach spółdzielczych. doradca w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem, z FRBS współpracuje od 13 lat.

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

1. Definicja, rodzaje i podstawowe cechy jednostek samorządu terytorialnego.
2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego.
3. Zadania Regionalnych Izb Obrachunkowych.
4. Specyfika gospodarki finansowej samorządu terytorialnego:
4.1. Rodzaje i struktura dochodów i wydatków samorządowych:
4.1.1. Dochody budżetu JST.
4.1.2. Wydatki budżetu JST.
4.2. Przychody i rozchody samorządów:
4.2.1. Przychody budżetowe.
4.2.2. Rozchody budżetowe.
4.3. Mienie JST (mienie komunalne).
5. Zasady budżetowania samorządu.
6. Metodologia oceny ryzyka kredytowego samorządów.
6.1. Podstawowe wskaźniki.
6.2. Pozostałe wskaźniki.
6.3. Rating inwestycyjny gminy (zdolność do spłaty zadłużenia).
7. Dostosowanie produktowe do potrzeb finansowych samorządu terytorialnego.
7.1. Produkty kredytowe.
7.2. Instrumenty zwrotnego finansowania.
7.3. Zalety i wady najczęściej stosowanych instrumentów zwrotnego finansowania.
7.4. Produkty w obszarze rozliczeniowym i depozytowym.
7.5. Instrumenty finansowania bezzwrotnego i częściowo zwrotnego.
7.6. Kryteria wyboru produktu finansowego.
8. Monitoring sytuacji finansowo – budżetowej jednostki samorządowej.
9. Praktyczne przykłady oceny wniosku kredytowego jednostki samorządowej.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie