Data rozpoczęcia szkolenia:

09.09.2019

Data zakończenia szkolenia:

09.09.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Szkolenie wskaże metody wielokierunkowego podejścia do oceny ryzyka Klienta Banku, jego otoczenia i jakości przygotowanego Projektu Deweloperskiego, pozwalającego na minimalizowanie potencjalnych strat i wyznaczenie granic możliwego zaangażowania  Banku; przedmiotowe szkolenie wskaże Państwu możliwe drogi postępowania przy analizie tego segmentu Klient.

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników Banków  pracujących w obszarze  oceny ryzyka kredytowego, biorących udział w procesie oceny zdolności kredytowej i monitoringu Deweloperów

TRENER: doświadczony praktyk bankowy w obszarze identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Banku BPS S.A., obecnie Naczelnik Wydziału Analiz Kredytowych w  BS należącym do GRUPY BPS

Plan szkolenia:

1. Ocena ryzyka Klienta i jego sytuacji ekonomiczno-finansowej
a. Dotychczasowa pozycja na rynku – konkurencja, osiągnięcia, doświadczenie, kontrahenci,
b. Osiągane finansowe wyniki działalności (historyczne i bieżące) – trendy,
c. Realność prognoz finansowych Klienta opartych na konkretnym projekcie deweloperskim,
d. Ocena projektu i sytuacji Klienta,

2. Ocena projektu deweloperskiego wnioskowanego do sfinansowania kredytem bankowym:
a. Zakres rzeczowy, harmonogram realizacji, budżet, lokalizacja, konkurencyjność oferty dla nabywców / najemców, wkład własny Kredytobiorcy,
b. Dokumentacja projektu / zezwolenia,
c. Zawarte umowy ograniczające ryzyko finansowania projektu,
d. Analiza wrażliwości projektu,

3. Propozycja kryteriów udzielania kredytów na finansowanie projektów deweloperskich,

4. Klasyfikacja ekspozycji kredytowej finansującej projekt deweloperski spółki celowej – możliwości postępowania Banku wynikające z RMF,

5. Monitoring projektu deweloperskiego w trakcie okresu kredytowania.

6. Uwzględnianie w ocenie ryzyka finansowania dewelopera przepisów Ustawy z dnia 16.09.2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011r. Nr 232,poz.1377),

7. Rachunki powiernicze – rodzaje oraz zasady postępowania banku przy kontroli przedsięwzięcia, prowadzeniu rachunków i dokonywaniu wypłat,

8. Obowiązki banku i dewelopera wynikające z Ustawy z dnia 16.09.2011r. dotyczące rachunków powierniczych jako środka ochrony praw nabywcy.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie