Data rozpoczęcia szkolenia:

17.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

17.03.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:  Pod koniec stycznia 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała nowe wytyczne wraz z opracowaną metodyką dotyczącą oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych w tym banków spółdzielczych.
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodologią przeprowadzania oceny odpowiedniości zgodnego z w/w wymogami oraz zaprezentowania sposobu przeprowadzania tego typu oceny w stosunku do poszczególnych członków organów banku. Na szkoleniu omówione zostaną również przypadki w jakich należy dokonywać oceny odpowiedniości, kiedy taka ocena jest wymagana, jak również działania jakie muszą podjąć banki w zależności od wyników tej oceny

TRENER: specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stale współpracującym z FRBS.

Plan szkolenia:

1. Wprowadzenie
2. Kryteria oceny:
a) Zasada proporcjonalności
b) Ocena indywidualna:
• Wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe
• Rękojmia
• Poświęcanie czasu
• Łączenie stanowisk
c) Dodatkowe kryteria dla członków Komitetów Audytu
• Niezależność
• Wiedza z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdania finansowego
• Wiedza z zakresu bankowości
d) Ocena zbiorowa
e) Zbiorowa ocena kompetencji
f) Rada Nadzorcza banku spółdzielczego
3. Pierwotna ocena – w jakich przypadkach i kiedy należy dokonać takiej oceny
4. Wtórna ocena – w jakich przypadkach i kiedy należy dokonać takiej oceny
5. Skutki oceny i działania jakie należy podjąć:
a) Działania banku
b) Działania nadzoru

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie