Data rozpoczęcia szkolenia:

20.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

20.03.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia: 

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników w zakresie statusu prawnego jednostek samorządu terytorialnego w kontekście działalności banków spółdzielczych, w tym w zakresie prowadzenia rachunków bankowych oraz zaciągania kredytów, związanych z działalnością zarówno poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego jak i ich jednostek organizacyjnych.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z najczęściej pojawiającymi się problemami w kontekście zawierania i realizacji umów na usługi bankowe z jednostkami samorządu terytorialnego. Szkolenie omawia podstawowe podobieństwa i różnice
uprawnień i obowiązków banków spółdzielczych startujących w przetargach na gruncie obowiązującej oraz nowej ustawy PZP – wchodzącej w życie w 2021 r.

ADRESACI: 

Szkolenie jest skierowane do banków spółdzielczych współpracujących w zakresie usług bankowych z jednostkami samorządu terytorialnego.

TRENER: Radca prawny.  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jako prawnik, które zdobywał w departamentach i biurach prawnych organów administracji publicznej, organach samorządu terytorialnego oraz w kancelariach prawnych. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym w obszarze ochrony danych osobowych. Współpracownik FRBS.

Plan szkolenia:

  1. Status prawny jednostek samorządu terytorialnego;
  2. Gmina, powiat, województwo a działalność banków spółdzielczych;
  3. Gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki organizacyjne posiadające i nie posiadające osobowości prawnej;
  4. Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  5. Prowadzenie rachunków bankowych jednostek samorządu terytorialnego;
  6. Zaciąganie kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego;
  7. Stosowanie prawa zamówień publicznych i finansów publicznych a działalność banków spółdzielczych.
  8. Nowe prawo zamówień publicznych a prawa i obowiązki banków spółdzielczych;
  9. Pytania i indywidualne konsultacje.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie