Data rozpoczęcia szkolenia:

05.09.2019

Data zakończenia szkolenia:

05.09.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • omówienie interpretacji wypracowanych przez grupę roboczą przy ZBP oraz możliwych wariantów implementacji zapisów ustawy w regulacjach banku
 • zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi najnowszych zmian i obowiązków prawnych nakładanych przez dyrektywę PSD 2

Korzyści ze szkolenia:

 • zdobycie wiedzy z zakresu obowiązków banku wobec klientów oraz obowiązków w relacjach
 • z KNF
 • nabycie umiejętności pozwalających na swobodne stosowanie aktualnych rozwiązań prawnych w codziennej praktyce.
 • okazja do konsultacji z liderem biznesowym projektu w Banku BPS S.A.
 • znaczące wsparcie merytoryczne konieczne by wdrożyć wymagane zmiany
 • możliwość wymiany doświadczeń

Uczestnicy szkolenia: osoby uczestniczące  w projektach PSD2 w bankach, osoby odpowiedzialnych za zmiany w regulacjach banku związanych z rachunkami płatniczymi i kartami płatniczymi, menedżerów produktów

TRENER:  w Banku BPS pracuje od 2014 roku jako Naczelnik Wydziału Klienta Detalicznego w Departamencie Zarządzania Produktami. Posiada doświadczenie we wdrażaniu nowych produktów bankowych oraz implementacji zmian prawa. Jest absolwentem Oxford Brookes University w Wielkiej Brytanii z dyplomem MBA  oraz absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie ze specjalizacją zarządzanie finansami.

Plan szkolenia:

 1. Nowe usługi wynikające z Ustawy o Usługach Płatniczych (implementacja PSD2)

– AIS/PIS/CAF –zakres usług

– uwarunkowania prawne

– obsługa usług w bankowości internetowej/mobilnej

 1. Korzystanie z usług AIS/PIS/CAF przez pełnomocników

– interpretacja grupy roboczej ZBP

– podejście stosowane przez bank zrzeszający

– alternatywne podejścia do uregulowania kwestii dostępu do usług

 1. Dostęp do rachunku stron trzecich, a tajemnica bankowa

– przepisy prawa

– zapisy w regulacjach banku

 1. SCA – silne uwierzytelnienie

– obowiązki stosowania SCA

– warunki zwolnienia ze stosowania SCA

– kod autentykacyjny

– dynamic linking

– wyjaśnienia grupy roboczej przy ZBP

 1. Wytyczne i interpretacje grupy roboczej ds. PSD2 przy Związku Banków Polskich

– elementy silnego uwierzytelnienia

– stosowanie elementów SCA tej samej kategorii

– sekwencja elementów silnego uwierzytelnienia

– inne zagadnienia związane z SCA

– użycie SCA banku zamiast TPP

– opcja OUR/SHA w usłudze PIS

 1. Zmiany w regulacjach wzorcowych implementujących PSD2

– interpretacja zapisów

– alternatywne sposoby wdrożenia zapisów ustawy

 1. Środki awaryjne i zwolnienie z fall-back

– standard PolishAPI i HUB PSD2 Zrzeszenia BPS

– wymogi prawne dotyczące bezpiecznego łącza z TPP

– stosowanie środków awaryjnych

– złożenie wniosku o fallback

 

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie