Data rozpoczęcia szkolenia:

14.11.2019

Data zakończenia szkolenia:

14.11.2019
15.11.2019

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest wskazanie obowiązków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu wynikających z przepisów ustaw, Rozporządzenia MRiF w sprawie systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej oraz obowiązujących Rekomendacji KNF.

Szczegółowo omówione zostaną obowiązki Zarządu dotyczące wdrożenia odpowiednich rozwiązań oraz obowiązki Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu dotyczące nadzoru i kontroli nad wdrożonymi rozwiązaniami. Obowiązki, o których mowa, zaprezentowane zostaną w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne organy.

ADRESACI: Zarządy Banków oraz członkowie Rad Nadzorczych

TRENER:  specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stale współpracującym z FRBS

 

Plan szkolenia:

1. Obowiązki Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu wynikające z regulacji bankowych oraz rekomendacji KNF:
a) Rekomendacja H – system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem oraz pozostałe obowiązki wynikające z Rozporządzenia MRiF oraz rekomendacji H
b) Rekomendacja S, T, C, J – zarządzanie ryzykiem kredytowym
c) Rekomendacja P – zarządzanie ryzykiem płynności
d) Rekomendacja G – zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
e) Rekomendacja M i D – zarządzanie ryzykiem operacyjnym i ryzykiem technologicznym
f) Rekomendacja B – zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym
2. System informacji zarządczej – raporty i ich obowiązkowe zakresy dla poszczególnych organów:
a) zakres raportów oraz informacji zawartych w raportach
b) ocena działalności na podstawie uzyskanych materiałów
3. Przykłady

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie