Data rozpoczęcia szkolenia:

15.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

15.10.2019
16.10.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi regulacjami dotyczącymi zarządzania ryzykami działalności bankowe.
 • Przedstawienie praktycznych zastosowań metod i sposobów ograniczania ryzyk.
 • Prezentacja wymogów informacyjnych niezbędnych do analizy i zdefiniowania profilu ryzyka w poszczególnych obszarach działalności banków.

Korzyści ze szkolenia:

 • Nabycie praktycznych umiejętności analizy i zdefiniowania profilu ryzyka w poszczególnych obszarach działalności banku.
 • Poznanie sposobów i metod ograniczania ryzyk bankowych.

ADRESACI: Skierowane do Prezesów Zarządu, pozostałych Członków Zarządu oraz kandydatów na Prezesów i Członków Zarządu.

TRENERZY: 

Pierwszego dnia szkolenie poprowadzi szkoleniowiec współpracujący od wielu lat z Bankami Spółdzielczymi. Wykładowca m.in. w zakresie ryzyka kredytowego, z zakresu rozwoju przedsiębiorstw oraz w zakresie procesów logistycznych. Ukończył ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Drugiego dnia szkolenie poprowadzi doświadczony  ekspert z zakresu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej/audytu wewnętrznego Posiada wieloletnią znajomość uwarunkowań działania sektora banków spółdzielczych. Audytor wewnętrzny w Banku Spółdzielczym, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem, wykładowca akademicki, ekspert od wielu lat współpracujący z Fundacją Rozwoju Bankowości spółdzielczej.

 

Plan szkolenia:

Dzień I

Ryzyko kredytowe

 1. Limity koncentracji kredytowej.
 2. Kredytowe testy warunków skrajnych.
 3. Powiązania kapitałowe i inne powiązania kredytobiorców tworzące wspólne ryzyko kredytowe.
 4. Duże ekspozycje kredytowe.
 5. Zarządzanie restrukturyzacją kredytów znajdujących się w trudnej sytuacji.

Konsultacje indywidualne

Dzień II

 1. ICAAP – proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego banku.
 2. Adekwatność kapitałowa banku.
 3. Ryzyko operacyjne.
 4. Ryzyko płynności.
 5. Ryzyko stopy procentowej.
 6. Ryzyko IT.
 7. Ryzyko usług płatniczych (UUP).

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie