Data rozpoczęcia szkolenia:

24.05.2019

Data zakończenia szkolenia:

24.05.2019

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:
• Przekazanie podstawowej wiedzy na temat rolnictwa przydatnej przy współpracy z klientem rolnikiem przy ocenie wniosków o kredyty rolnicze.
• Uczestnik pozna podstawowe produkcje roślinne i zwierzęce, będzie mu łatwiej rozmawiać z rolnikiem i zrozumieć specyfikę branży i procesy produkcji w gospodarstwie rolnym, co ułatwi np. ocenę zdolności kredytowej lub/i monitoring. W ramach materiałów uczestnicy otrzymują: słowniczek pojęć rolniczych przydatnych przy analizie kredytowej, normatywy i wskaźniki w produkcji rolniczej, dane nt. sytuacji w rolnictwie (plony i ceny) wg danych GUS; źródła informacji rynkowych

ADRESACI: Pracownicy banku współpracujący z rolnikiem w procesie kredytowym.

TRENER: Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (mg inż. rolnictwa), studiów podyplomowych: MBA Poznań-Atlanta, bankowości oraz doradztwa bankowego, z Europejskim Certyfikatem Bankowca, Certyfikatami Specjalisty ds. Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, w zakresie zarządzania projektami; od 1996 r. pracownik SGB-Banku S.A. w pionach kredytowym, unijnym, produktów bankowych i procedur, z doświadczeniem praktycznym analityka kredytowego, decydenta i członka komitetu kredytowego. Autorka obowiązujących od 1998 r. procedur oceny zdolności kredytowej rolnika w SGB-Banku S.A.

Plan szkolenia:

1. Kto prowadzi działalność rolniczą i na czym gospodaruje – podstawowe pojęcia.
2. Z czego składa się gospodarstwo, jak czytać wypis z rejestru gruntów?
3. Gleba i jej jakość a plony.
4. Produkcja roślinna:
a) Park maszynowy gospodarstwa;
b) Materiał siewny – rodzaje i kategorie;
c) Nawozy naturalne i sztuczne – rodzaje nawozów, dawki, terminy stosowania;
d) Przeliczanie dawki czystego składnika (N, P, K) na dawki nawozu;
e) Klasyfikacja roślin uprawnych;
f) Rośliny zbożowe – jare a ozime różnice, co decyduje o wysokości plonów;
g) Rośliny okopowe, przemysłowe, pastewne;
h) Płodozmian i zmianowanie;
i) Poplony;
j) Jak ocenić plony rolnika.
5. Pasze i ich rodzaje.
6. Produkcja zwierzęca;
a) Główne rodzaje zwierząt gospodarskich w Polsce
b) Co to jest obrót stada?
c) Płyty obornikowe i zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę – co to jest i jaką powinny mieć powierzchnię/pojemność;
d) Charakterystyka podstawowych produkcji zwierzęcych (normy, kluczowe aspekty efektywnej produkcji): trzoda chlewna, bydło mleczne, drób.
7. Opłacalność produkcji rolniczych, pojęcie nadwyżki bezpośredniej.
8. Przykłady wykorzystania tabel z normami do oceny danych produkcyjnych rolnika.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie