Data rozpoczęcia szkolenia:

16.01.2020

Data zakończenia szkolenia:

16.01.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • szkolenie ma za zadanie podnieść świadomość Zarządu Banku w zakresie odpowiedzialności wynikającej z obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych
 • przedstawienie obowiązków Zarządu wynikające z przepisów RODO a także Ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wdrożenia i przestrzegania zasad ochrony danych oraz zapobiegania incydentom bezpieczeństwa

Korzyści ze szkolenia:

 • Świadome wykorzystanie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).
 • Podniesienie świadomości z zakresu odpowiedzialności Zarządu za zgodność przetwarzania danych
 • z przepisami.
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat ochrony informacji oraz zasad postępowania
 • z dokumentacją zawierającą informacje chronione.
 • Przedstawienie uczestnikom najczęściej spotykanych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji.
 • Zapoznanie się z praktycznymi aspektami i pojęciami związanymi z kwestiami cyberbezpieczeństwa

ADRESACI: Członkowie Zarządu Banku, Rada Nadzorcza

TRENERZY: 

 1. Absolwentka Wydziału Zarządzania i  Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz  podyplomowych studiów Master of Business Administration Polish Open University i Oxford Brooks University. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie praktyki zarządzania,  wynikające z długoletniej pracy na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych koncernach, a także w zakresie ochrony danych osobowych, praktykujący Inspektor Ochrony Danych.  Ukończyła kurs Audytora Wiodącego ISO 9001:2008 (IRCA/BSA) oraz studia podyplomowe na kierunku: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji [SZBI ]
 2. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013. Absolwentka Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – na kierunku Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa w Bankach Spółdzielczych oraz w biznesie. Ukończyła kierunkowe kursy związane z ochroną danych osobowych Kurs ABI poziom zaawansowany, Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Kurs z zakresu Analizy Ryzyka.

Plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie w tematykę bezpieczeństwa informacji w Banku Spółdzielczym
 • Tajemnica bankowa
 • Ochrona danych osobowych
 • Zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy
 1. Odpowiedzialność Zarządu Banku w zarządzaniu systemem ochrony informacji
 • Odpowiedzialność cywilna
 • odpowiedzialność  karna
 • odpowiedzialność wynikająca z innych przepisów niż Prawo Bankowe i RODO
 1. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Realizacja praw osób
 • Obowiązki Banku  jako Administratora
 1. Czy Inspektor Ochrony Danych jest potrzebny?
 • Miejsce IOD-a w strukturze organizacyjnej Banku
 • Rola i obowiązki IOD-a w Banku Spółdzielczym
 • Na czym polega funkcja doradcza IOD-a
 1. Cykl Deminga w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
 • Na czym polega cykl Deminga
 • Omówienie poszczególnych etapów metody
 1. Cyberbezpieczeństwo – aspekty praktyczne
 • Bezpieczeństwo fizyczne
 • Bezpieczeństwo informatyczne
 • Incydenty – omówienie na przykładach

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie