Data rozpoczęcia szkolenia:

08.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

08.10.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej budowy i zasad sporządzania oraz przekazywania w formie ustrukturyzowanej elektronicznego sprawozdania finansowego banku do KRS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Korzyści ze szkolenia:

Każdy uczestnik uzyska wiedzę w zakresie budowy, obowiązkowych danych i zasad sporządzania, podpisywania oraz wysyłania e-sprawozdań finansowych banku. Na szkoleniu będzie również możliwość wymiany doświadczeń z prowadzącym szkolenie w zakresie e-sprawozdania finansowego banku.

ADRESACI:

  • pracownicy działów księgowości,
  • samodzielni księgowi,
  • główni księgowi oraz osoby sporządzające sprawozdania finansowe.

TRENER: specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stale współpracującym z FRBS.

Plan szkolenia:

1. Wprowadzenie.
2. Elekronizacja Sprawozdań Finansowych – zmiany w przepisach prawa.
3. E-sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej – JPK_sprawozdanie finansowe banku.
4. Obowiązująca struktura JPK_Sprawozdanie finansowe banku.
5. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące e-sprawozdań finansowych.
6. Wypełnianie i przesyłanie sprawozdanie finansowego w formie pliku xml – obowiązkowe pola – przedstawienie przykładów:
• Wprowadzenie do sprawozdania;
• Bilans banku: Aktywa – Pasywa;
• Rachunek Zysków i Strat;
• Zestawienie zmian w kapitale;
• Rachunek przepływów pieniężnych;
• Dodatkowe informacje i objaśnienia – nota podatkowa.
7. Składanie sprawozdań finansowych do KRS – praktyczne zasady przesyłania sprawozdań
finansowych przez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości.
8. Podpisywanie e-sprawozdania finansowego – możliwe rozwiązania.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie