Data rozpoczęcia szkolenia:

17.01.2020

Data zakończenia szkolenia:

17.01.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu omówienie problematyki stosowania nowo uchwalonej przez Sejm RP ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.  o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na procesy przetwarzania danych osobowych w bankach spółdzielczych.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z nowymi przepisami prawnymi w  przedmiotowym zakresie, ujętymi w kontekście konkretnych przykładów i w odniesieniu do dotychczas obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do pracowników komórek i jednostek organizacyjnych w bankach spółdzielczych zajmujących się ochroną danych osobowych.

TRENER: Radca prawny. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył aplikację radcowską w OIRP w Warszawie oraz podyplomowe studia zagadnień legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe jako prawnik, które zdobywał w departamentach i biurach prawnych organów administracji publicznej, organach samorządu terytorialnego oraz w kancelariach prawnych. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego.

Plan szkolenia:

  1. Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych – nowa ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  2. Zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
  3. Zmiany w ustawie z  dnia  7  grudnia  2000    o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;
  4. Zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych w Kodeksie pracy i ustawie o ZFŚS;
  5. Zakres podmiotowy zmian przepisów o ochronie danych osobowych;
  6. Zakres przedmiotowy zmian – nowe obowiązki w zakresie danych osobowych;
  7. Nowa ustawa a stosowanie RODO;
  8. Zmiany w innych ustawach związanych z działalnością banków spółdzielczych.

Adres i dane kontaktowe:

Filia w Lublinie

20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 1
Piotr Uliński – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 81 728 57 80
fax: 81 728 57 77
kom.: 797 308 502

Zapisz się na szkolenie