Data rozpoczęcia szkolenia:

04.06.2019

Data zakończenia szkolenia:

04.06.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia z różnymi metodami motywowania pracowników, metodami badania potrzeb w tym zakresie oraz liczenia premii dla nich.

Korzyści ze szkolenia:
– Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty motywowania pracowników banku oraz różne sposoby liczenia premii dla nich.
– W ramach materiałów szkoleniowych uczestnicy otrzymają prosty model MS Excel wspomagający przeprowadzenie badań ankietowych i analizę wyników u siebie w banku.

Narzędzia i materiały dydaktyczne:
Podczas szkolenia omówiony zostanie materiał szkoleniowy obejmujący wspólne ćwiczenia w zakresie badań ankietowych oraz praktycznego liczenia premii. Ponadto zaprezentowany zostanie i omówiony model MS Excel zawierający omawiane ankiety w postaci narzędzi gotowych do użycia u siebie w banku – badanie i synteza wyników.

Uczestnicy szkolenia:
Członkowie Zarządów oraz pracownicy Banków Spółdzielczych zaangażowani w proces wyboru, tworzenia lub zarządzania systemem motywacyjnym i premiowania.

TRENER: wieloletni praktyk w zakresie zarządzania, doradztwa i szkoleń. Prawie 20 lat doświadczenia w bankowości, w tym w Banku Handlowym S.A. (Dyrektor Biura Informatyki, Zabezpieczeń i Logistyki), GBW S.A. (ekspert), firmie doradczej PolSpa SGB Consulting sp. z o.o. (Prezes zarządu) a od prawie 10 lat jako wykładowca FRBS, Szkoła Bankowa Sandomierz oraz konsultant w ramach prowadzonej przez niego firmy Biznes i Finanse sp. z o.o. Trener jest autorem ponad 50 strategii działania Banków Spółdzielczych, wielu analiz rynku BS oraz ma na koncie wdrożonych kilka systemów premiowania własnego autorstwa.

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

1. ISTOTA PROCESU MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW
1.1 Różne podejścia do motywowania pracowników
1.2 Hierarchia potrzeb pracowników
1.3 Czynniki motywujące pracowników – motywatory
1.4 Czynniki demotywujące pracowników – demotywatory
1.5 Narzędzia motywowania pracowników
1.6 Innowacyjne strategie płac

2. ZARZĄDZANIE MOTYWACJĄ
2.1 Miejsce systemu motywacyjnego w strategii banku
2.2 Jaki system motywacyjny jest nam potrzebny?
2.3 Ocena systemu wartości pracowników banku – ankieta
2.4 Ocena poziomu zadowolenia pracowników – ankieta
2.5 Ocena klimatu organizacyjnego w banku – ankieta
2.6 Mierniki efektywności motywacji
2.7 Ocena wybranych instrumentów motywowania metodą WEST -ankieta
2.8 Ocena organizacji finansowej poprzez pryzmat czynników motywacyjnych – wyniki badań
2.9 Motywowanie pracowników sektora finansowego – wyniki badań
2.10 Modele motywowania stosowane w bankach spółdzielczych i komercyjnych

3. PREMIOWANIE HANDLOWCÓW
3.1 Zasady tworzenia motywującego systemu wynagradzania
3.2 Metody ustalania premii w ramach motywującego systemu wynagradzania
• Premia zależna od ilości sprzedanych produktów
• Premia zależna od przychodów ze sprzedaży
• Premia zależna od rentowności sprzedaży
3.3 Ćwiczenia z liczenia premii handlowców
3.4 Czy i jak premiować pracowników nieoperacyjnych?
3.5 Ile trzeba wydać na premie?
3.6 Czy i jak tworzyć plany sprzedaży?

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie