Data rozpoczęcia szkolenia:

22.05.2019

Data zakończenia szkolenia:

22.05.2019

Opis szkolenia:

Działalność kredytowa banku jest najbardziej rentownym obszarem aktywności banku, jest również działalnością obarczoną najwyższym ryzykiem. Poziom jakości portfela kredytowego jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny pracy banku. Podwyższenie ryzyka kredytowego najczęściej następuje nie w pierwszym okresie kredytowania, a w latach następnych, gdy banki monitorują kredytobiorców. KNF zaleca, aby monitoring kredytobiorców był prowadzony przez inne osoby niż pracownicy rozpatrujący wniosek kredytowy.

Pracownicy kredytowi monitorujący sytuację finansowo – ekonomiczną powinni posiadać umiejętności oceny ryzyka takie same jak analitycy opracowujący wniosek kredytowy. To na osobach monitorujących portfel kredytobiorcy spoczywa najczęściej odpowiedzialność za jakość portfela: za ocenę sytuacji monitorowanych kredytobiorców i odpowiednio szybka reakcja na zagrożenia w spłacie kredytów lub ryzyko wartości rezydualnej zabezpieczenia.

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie regulacji w zakresie monitorowania kredytów i zabezpieczeń oraz zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych.
 • Warsztaty kredytowe, obejmą analizę sytuacji finansowej wszystkich rodzajów kredytobiorców oraz ocenę wartości i jakości posiadanych zabezpieczeń.

Korzyści ze szkolenia:

 • Nabycie praktycznych umiejętności oceny ryzyka kredytowego monitorowanych kredytobiorców.
 • Podniesienie jakości oceny ryzyka kredytowego monitorowanych kredytobiorców.
 • Uzyskanie wiedzy o realizacji zadań związanych ze swoim stanowiskiem pracy.

Uczestnicy szkolenia: Cykl szkoleniowy przeznaczony dla pracowników monitorujących kredytobiorców, analityków kredytowych.

TRENER:  praktyk bankowy, specjalista z zakresu zarządzania ryzykami w bankach spółdzielczych. doradca w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem, z FRBS współpracuje od 13 lat.

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

 1. Monitoring gospodarstw rolnych.
 2. Monitoring jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Monitoring gospodarstw domowych.
 4. Monitoring kredytobiorców III sektora (fundacji, stowarzyszeń, parafii itp.)
 5. Monitoring zabezpieczeń:
  • Nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.
  • Innych aktywów trwałych niż nieruchomości.
  • Aktywów obrotowych.
  • Poręczeń.
 6. Przykłady praktyczne monitorowania kredytobiorców.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie