Data rozpoczęcia szkolenia:

26.09.2019

Data zakończenia szkolenia:

26.09.2019
27.09.2019

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Nabycie umiejętności oceny sytuacji finansowej kredytobiorców w trakcie monitoringu: przedsiębiorców o pełnej i niepełnej księgowości, gospodarstw rolnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz gospodarstw domowych.
 • Poznanie potrzeb w zakresie informacji niezbędnych do przeprowadzenia monitoringu kredytobiorcy i zabezpieczenia.
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania pogarszania się kondycji finansowej kredytobiorców

Zakres tematyczny przedstawiany na zjazdach.

I część (2 dni) Regulacje w zakresie obowiązków monitorowania. Klasyfikacja ekspozycji kredytowych. Monitorowanie kredytobiorców o pełnej i niepełnej księgowości.

II część (2 dni) Monitorowanie gospodarstw rolnych, jednostek samorządu terytorialnego, gospodarstw domowych oraz wszystkich rodzajów zabezpieczeń.

ADRESACI: Szkolenie kierowane jest do pracowników monitorujących kredytobiorców w okresie korzystania z kredytu.

TRENER: szkoleniowiec współpracujący od wielu lat z Bankami Spółdzielczymi. Wykładowca
m.in. w zakresie ryzyka kredytowego, z zakresu rozwoju przedsiębiorstw oraz w zakresie procesów logistycznych. Ukończył ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Plan szkolenia:

II zjazd – 26-27 wrzesień 2019 r.

 1. Monitoring gospodarstw rolnych.
 2. Monitoring jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Monitoring gospodarstw domowych.
 4. Monitoring kredytobiorców III sektora (fundacji, stowarzyszeń, parafii itp.)
 5. Monitoring zabezpieczeń:
 • Nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych;
 • Innych aktywów trwałych niż nieruchomości;
 • Aktywów obrotowych;
 • Poręczeń.
 1. Przykłady praktyczne monitorowania kredytobiorców.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie