Data rozpoczęcia szkolenia:

27.01.2020

Data zakończenia szkolenia:

27.01.2020
28.01.2020

Opis szkolenia:

Zakres tematyczny przedstawiany na szkoleniach

CZĘŚĆ 1 (2 dni) – Regulacje w zakresie obowiązków monitorowania. Klasyfikacja ekspozycji kredytowych. Monitorowanie kredytobiorców o pełnej i niepełnej księgowości.

CZĘŚĆ 2 (2 dni) – Monitorowanie gospodarstw rolnych, jednostek samorządu terytorialnego, gospodarstw domowych oraz wszystkich rodzajów zabezpieczeń (Termin 23-24.05.2019 r.)

Cele i korzyści ze szkolenia: 

Działalność kredytowa banku jest najbardziej rentownym obszarem aktywności banku, jest również działalnością obarczoną najwyższym ryzykiem. Poziom jakości portfela kredytowego jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny pracy banku.

Podwyższenie ryzyka kredytowego najczęściej następuje nie w pierwszym okresie kredytowania, a w latach następnych, gdy banki monitorują kredytobiorców. KNF zaleca, aby monitoring kredytobiorców był prowadzony przez inne osoby niż pracownicy rozpatrujący wniosek kredytowy. Pracownicy kredytowi monitorujący sytuację finansowo – ekonomiczną powinni posiadać umiejętności oceny ryzyka takie same jak analitycy opracowujący wniosek kredytowy. To na osobach monitorujących portfel kredytobiorcy spoczywa najczęściej odpowiedzialność za jakość portfela: za ocenę sytuacji monitorowanych kredytobiorców i odpowiednio szybka reakcja na zagrożenia w spłacie kredytów lub ryzyko wartości rezydualnej zabezpieczenia.

Szkolenie ma podnieść jakość oceny ryzyka kredytowego monitorowanych kredytobiorców ocenę wartości i jakości posiadanych zabezpieczeń.

Cykl będzie zawierał również przedstawienie regulacji w zakresie monitorowania kredytów i zabezpieczeń oraz zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych.

ADRESACI: 

Szkolenie kierowane jest do pracowników monitorujących kredytobiorców w okresie korzystania z kredytu

TRENER: praktyk bankowy z wieloletnim stażem w zakresie kredytowania,  doświadczony szkoleniowiec współpracujący z FRBS

Plan szkolenia:

Część 1

 1. Uwarunkowania i cele monitorowania.
 2. Regulacje w zakresie monitorowania kredytów:
  • Rozporządzenie RM w sprawie w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.
  • Rekomendacje KNF: T, S, J i C.
 3. Regulacje wewnętrzne banku.
 4. Organizacja monitoringu w banku:
  • Dostęp do informacji o kredytobiorcy.
  • Poziomy monitorowania ryzyka kredytowego w Banku.
  • Monitorowanie powiązań między kredytobiorcami.
  • Narzędzia monitorowania.
 5. Przyczyny powstawania „złych” kredytów.
 6. Sygnały ostrzegawcze pojawiające się w okresie kredytowania.
 7. Monitoring dużych ekspozycji kredytowych i przedsiębiorców o niepełnej księgowości.
 8. Przykłady firm z różnych branż.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie