Data rozpoczęcia szkolenia:

03.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

03.03.2020
04.03.2020

Opis szkolenia:

Działalność kredytowa banku jest najbardziej rentownym obszarem aktywności banku, jest również działalnością obarczoną najwyższym ryzykiem. Poziom jakości portfela kredytowego jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny pracy banku.

Podwyższenie ryzyka kredytowego najczęściej następuje nie w pierwszym okresie kredytowania, a w latach następnych, gdy banki monitorują kredytobiorców. KNF zaleca, aby monitoring kredytobiorców był prowadzony przez inne osoby niż pracownicy rozpatrujący wniosek kredytowy. Pracownicy kredytowi monitorujący sytuację finansowo – ekonomiczną powinni posiadać umiejętności oceny ryzyka takie same jak analitycy opracowujący wniosek kredytowy. To na osobach monitorujących portfel kredytobiorcy spoczywa najczęściej odpowiedzialność za jakość portfela: za ocenę sytuacji monitorowanych kredytobiorców i odpowiednio szybka reakcja na zagrożenia w spłacie kredytów lub ryzyko wartości rezydualnej zabezpieczenia.

CELE i KORZYŚCI ze SZKOLENIA:

 • Szkolenie ma podnieść jakość oceny ryzyka kredytowego monitorowanych kredytobiorców ocenę wartości i jakości posiadanych zabezpieczeń.
 • Cykl zawiera również przedstawienie regulacji w zakresie monitorowania kredytów i zabezpieczeń oraz zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych.
 • Nabycie praktycznych metod rozpoznawania ryzyk związanych w wyceną przedmiotu zabezpieczenia kredytu,
 • Poznanie metod wyceny i monitoringu zabezpieczeń.

Zakres tematyczny przedstawiany na zjazdach.

 • zjazd (2 dni) Regulacje w zakresie obowiązków monitorowania. Klasyfikacja ekspozycji kredytowych. Monitorowanie kredytobiorców o pełnej i niepełnej księgowości.
 • zjazd (2 dni) Monitorowanie gospodarstw rolnych, jednostek samorządu terytorialnego, gospodarstw domowych oraz wszystkich rodzajów zabezpieczeń.

ADRESACI: Szkolenie kierowane jest do pracowników monitorujących kredytobiorców w okresie korzystania z kredytu.

TRENER: praktyk bankowy, specjalista z zakresu zarządzania ryzykami w bankach spółdzielczych. doradca w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem, z FRBS współpracuje od wielu lat

Plan szkolenia:

Zjazd 1.   (3-4 marca 2020r.)

 1. Uwarunkowania i cele monitorowania.
 2. Regulacje w zakresie monitorowania kredytów:
  • Rozporządzenie RM w sprawie w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.
  • Rekomendacje KNF: T, S, J i C.
 3. Regulacje wewnętrzne banku.
 4. Organizacja monitoringu w banku:
  • Dostęp do informacji o kredytobiorcy.
  • Poziomy monitorowania ryzyka kredytowego w Banku.
  • Monitorowanie powiązań między kredytobiorcami.
  • Narzędzia monitorowania.
 5. Przyczyny powstawania „złych” kredytów.
 6. Sygnały ostrzegawcze pojawiające się w okresie kredytowania.
 7. Monitoring dużych ekspozycji kredytowych i przedsiębiorców o niepełnej księgowości.
 8. Przykłady firm z różnych branż.

 

Zjazd 2.   (23-24 marca 2020r.)

 1. Monitoring gospodarstw rolnych.
 2. Monitoring jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Monitoring gospodarstw domowych.
 4. Monitoring kredytobiorców III sektora (fundacji, stowarzyszeń, parafii itp.)
 5. Monitoring zabezpieczeń:
  • Nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.
  • Innych aktywów trwałych niż nieruchomości.
  • Aktywów obrotowych.
  • Poręczeń.
 6. Przykłady praktyczne monitorowania kredytobiorców.

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie