Data rozpoczęcia szkolenia:

13.09.2023

Data zakończenia szkolenia:

13.09.2023

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Celem warsztatów jest wzrost skuteczności i efektywności zarządzania strategicznego w banku poprzez prace nad projektowaniem modelu biznesowego.

 KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Zapoznanie uczestników z pojęciem modelu biznesowego w banku spółdzielczym;
 • Omówienie technik i narzędzi projektowania modelu biznesowego;
 • Uświadomienie, jak ważnym elementem zarządzania strategicznego jest projektowanie modelu biznesowego, co skutkuje wzrostem przewagi konkurencyjnej banku;
 • Zaznajomienie się z modelami biznesowymi.

ADRESACI: Kadra zarządzająca bankiem spółdzielczym.

PROWADZĄCY: PAWEŁ CZART – Doktor nauk społecznych w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Zawodowo zajmujący się zadaniami na poziomie zarządzania przedsiębiorstwem, planowaniem, wyceną przedsiębiorstwa, analizami, oceną projektów inwestycyjnych, posiadający kilkunastoletni staż w bankowości, konsultingu, opracowaniu analiz i modelowaniu finansowym. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania, finansów, metod finansowania rozwojowych działań firm. Posiada doświadczenie w projektowaniu, budowie i wdrożeniu nowego Modelu Biznesowego jednego z największych Banków Spółdzielczych w Polsce.

CENA SZKOLENIA: 580 zł brutto/os

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

Godziny szkolenia: 9:30-16:00

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1 – wprowadzenie, przykłady, narzędzia i techniki:

 • Wprowadzenie do modelu biznesowego w Banku Spółdzielczym
 • Przykłady modeli biznesowych w bankowości spółdzielczej
 • Narzędzia i techniki projektowania modelu biznesowego
 • Ćwiczenia praktyczne

Moduł 2 – analiza makro- i mikrootoczenia, wartość dla klientów:

 • Analiza makrootoczenia w kontekście projektowania modelu biznesowego
 • Analiza mikrootoczenia w kontekście projektowania modelu biznesowego
 • Wyznaczanie wartości dodanej dla klientów
 • Ćwiczenia praktyczne

Moduł 3 – segmentacja, projektowanie wartości, kanałów:

 • Definiowanie segmentów klientów i rynków
 • Projektowanie propozycji wartości dla klientów
 • Projektowanie kanałów dystrybucji i sprzedaży
 • Ćwiczenia praktyczne

Moduł 4 – projektowanie cd., operacjonalizacja:

 • Projektowanie relacji z klientami i budowanie marki
 • Projektowanie struktury kosztów i przychodów
 • Testowanie i wdrażanie modelu biznesowego

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)