Data rozpoczęcia szkolenia:

05.06.2019

Data zakończenia szkolenia:

05.06.2019

Opis szkolenia:

Przedmiotem szkolenie jest instytucja mieszkaniowego rachunku powierniczego, w świetle ustawy z dnia z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z uwzględnieniem projektowanych zmian.

Cele i korzyści ze szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z regulacją mieszkaniowych rachunków powierniczych w polskiej praktyce bankowej

Uczestnicy szkolenia:
Pracownicy banków związani z obsługą produktu – mieszkaniowy rachunek powierniczy.

TRENER: radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, prowadzi kancelarię prawną zajmującą się prawem bankowym, sporami sądowymi związanymi z działalnością banków i zarządzaniem wierzytelnościami, absolwent UŚ w Katowicach [prawo], UE w Katowicach [psychologia menedżerska], SGH [studia pre-MBA], Akademii Leona Koźmińskiego [doradztwo podatkowe], dyrektor ds. wierzytelności trudnych w jednym z BS, długoletni członek zarządu spółki zajmującej się zarządzeniem wierzytelnościami, prowadzi szkolenia z zakresu prawa bankowego, ryzyka braku zgodności i dochodzenia należności bankowych

Plan szkolenia:

1. Źródła prawnej regulacji mieszkaniowych rachunków powierniczych
2. Istota powiernictwa, rachunek powierniczy w Prawie bankowym
3. Geneza mieszkaniowych rachunków powierniczych
4. Podstawowe założenia ustawy o ochronie praw nabywców
5. Podstawowe definicje ustawy o ochronie praw nabywców
6. Posiadacz mieszkaniowego rachunku powierniczego
7. Rodzaje mieszkaniowych rachunków powierniczych
8. Wniosek o zawarcie umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego i wymagane dokumenty
9. Umowa o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
9.1. Forma umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
9.2. Niezbędne elementy umowy o prowadzeniu mieszkaniowego rachunku powierniczego
9.3. Dodatkowe elementy umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
9.4. treści umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
9.5. Rozwiązanie umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
9.6. Wygaśnięcie umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
9.7. Nieważność umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
10. Opłaty związane z prowadzeniem mieszkaniowego rachunku powierniczego
11. Wpływ egzekucji i postępowania zabezpieczającego na mieszkaniowych rachunek powierniczy
12. Wpływ upadłości dewelopera na mieszkaniowy rachunek powierniczy
13. Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na mieszkaniowy rachunek powierniczy
14. Mieszkaniowy rachunek powierniczy a tzw. umowy rezerwacyjne
15. Dysponowanie środkami na mieszkaniowym rachunku powierniczym
16. Odpowiedzialność banku w związku z prowadzeniem mieszkaniowego rachunku powierniczego
17. Mieszkaniowy rachunek powierniczy w praktyce bankowej
18. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
19. Pytania uczestników

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie