Data rozpoczęcia szkolenia:

17.05.2019

Data zakończenia szkolenia:

17.05.2019

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

Szkolenie oparte na wielu doświadczeniach praktycznych wykładowcy licznych przykładach zapewnia:

  • syntetyczne omówienie zagadnień merytorycznych, poświęconych zabezpieczeniu lub realizacji roszczeń banku wobec mienia stanowiącego współwłasność kilku osób. Przedmiotem rozważań będą okoliczności solidarności dłużników, solidarności in solidum oraz braku solidarności dłużników skutkującej brakiem jakiegokolwiek współuczestnictwa.
  • Wiedza pozyskana w trakcie zajęć pozwoli uczestnikom na skuteczne realizowanie uprawnień banku w sytuacji poprzedzającej spór sądowy jak i w postępowaniu cywilnym o zapłatę. Formuła zajęć pozwoli na uczestnikom wymianę doświadczeń nabytych już w praktyce bankowej i poszerzenie wiedzy teoretycznej o praktyczne metody postępowania w realnych sytuacjach.

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków spółdzielczych (kredytowcy,  windykatorzy), którzy w swojej pracy podejmują zagadnienia związane z ustanawianiem skutecznych zabezpieczeń roszeń banku na majątku, którego własność przysługuje kilku osobom lub realizują uprawnienia banku z majątku tych osób

TRENER: Radca prawny. Specjalista z zakresu obsługi podmiotów gospodarczych. Przez 13 lat związany z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie. Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w Krakowie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Plan szkolenia:

  1. Współwłasność rzeczy.
  2. Małżeńskie ustroje majątkowe i wspólność łączna majątku.
  3. Podział majątku wspólnego małżonków. Odpowiedzialność małżonka za dług po orzeczeniu rozwodu.
  4. Odpowiedzialność solidarna dłużników.
  5. Odpowiedzialność in solidum.
  6. Umowa spółki a zasady odpowiedzialności jej wspólników ze składników wniesionego do spółki mienia.
  7. Odpowiedzialność spadkobierców za dług spadkowy.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie