Data rozpoczęcia szkolenia:

03.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

03.03.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia: Seminarium poświęcone realizacji uprawnień Banku wobec stron umowy pożyczki lub kredytu

Korzyści ze szkolenia: Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z zasadami skutecznego ustanawiania zabezpieczeń na majątku, którego własność przysługuje kilku osobom lub realizują uprawnienia banku z majątku tych osób

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków spółdzielczych (kredytowcy,  windykatorzy), którzy w swojej pracy podejmują zagadnienia związane z ustanawianiem skutecznych zabezpieczeń roszeń banku na majątku, którego własność przysługuje kilku osobom lub realizują uprawnienia banku z majątku tych osób

TRENER: Radca prawny. Specjalista z zakresu obsługi podmiotów gospodarczych. Przez 13 lat związany z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie. Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w Krakowie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Plan szkolenia:

  1. Współwłasność rzeczy.
  2. Małżeńskie ustroje majątkowe i wspólność łączna majątku.
  3. Podział majątku wspólnego małżonków. Odpowiedzialność małżonka za dług po orzeczeniu rozwodu.
  4. Odpowiedzialność solidarna dłużników.
  5. Odpowiedzialność in solidum.
  6. Umowa spółki a zasady odpowiedzialności jej wspólników ze składników wniesionego do spółki mienia.
  7. Odpowiedzialność spadkobierców za dług spadkowy.

Adres i dane kontaktowe:

Filia w Lublinie

20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 1
Piotr Uliński – Koordynator ds. szkoleń
kom.: 797 308 502

Zapisz się na szkolenie