Data rozpoczęcia szkolenia:

23.11.2021

Data zakończenia szkolenia:

23.11.2021
24.11.2021

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • Celem warsztatów jest praktyczny wzrost wiedzy, umiejętności i ukształtowanie postawy sprzyjającej do wprowadzania i rozwoju procesu zarządzania oddziałem banku oraz zespołem sprzedawców przez Dyrektora/Menadżera/Kierownika/Lidera, co przełoży się na wzrost efektywności w realizacji celów biznesowych.
 • W trakcie warsztatu poruszone zostaną najważniejsze obszary, które determinują realizację wyniku sprzedaży w zakresie efektywności, zasobów ludzkich, pogodzenia ryzyka ze sprzedażą i osiągania założonych wyników.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Szkolenie ma charakter praktyczny i pomoże przygotować Menadżera (w obszarze postawy oraz kompetencji) do skutecznej reakcji na zdarzenia zewnętrzne oraz wewnętrzne.
 • Uczestnicy otrzymają rozwiązania oraz przykładowe narzędzia, które będzie można zaadoptować w swoim miejscu pracy.

Adresaci szkolenia: Wiceprezesi/Dyrektorzy ds. sprzedaży, Menadżerowie Regionów, Menadżerowie Oddziałów

TRENER: ADRIAN WĘCEL – 14-letnie doświadczenie w bankowości w sektorze banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz banków komercyjnych na stanowiskach specjalistycznych, menadżerskich i zarządczych. Praktyk w obszarze budowy i zarządzania ryzykiem oraz szeroko rozumianą sprzedażą, w tym rozproszoną siecią sprzedaży, zespołami sprzedażowymi, polityką sprzedaży, wzrostu efektywności oraz restrukturyzacji instytucji finansowej – m.in. współpracował z Zarządcą Komisarycznym oraz bankiem przejmującym organizacji, w której zarządzał sprzedażą.  Do niedawna Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży w banku spółdzielczym.

Cena: 550,00zł /os

Plan szkolenia:

CZAS TRWANIA: 9.00-16.30

Część I

 1. Przykładowy model zarządzania sobą oraz sprzedażą w Oddziale
  • Diagnoza własnych sił oraz słabości w roli Menadżera – SWOT jako podstawa do określenia swojej strategii zarządzania oraz realizacji planów sprzedaży
  • Analiza otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego swojego miejsca pracy
  • Przykładowy model wyznaczania trafnych celów oraz sposobów ich realizacji
  • Wykorzystanie poznanych narzędzi w praktyce – aktywny trening umiejętności
 1. Zadaniowa praca z ludźmi – zarządzanie sytuacyjne
 • Motywacja i kompetencje jako diagnostyczne wskaźniki w zarządzaniu sytuacyjnym – ocena własnej „ręki do ludzi”
 • Typy pracowników w ujęciu zadaniowym i stanowiskowym – charakterystyka i nauka wykrywania etapu rozwoju Pracownika
 • Adekwatne style kierowania wobec typów pracowniczych, czyli od instruowania do delegowania
 • Zastosowanie stylów w kontakcie z pracownikiem – elastyczność i efektywność przełożonego 
 1. Zachowanie Pracowników oraz Menadżera w procesie zmiany
 • Czas i efektywność w fazach zmian – charakterystyczne postaw ludzi w szybkości przyswajania zmian
 • Rola Menadżera we wsparciu Pracowników będących w zmianie – rozbrajanie wykrytych postaw
 • Emocje i racjonalność oraz przykładowe zachowania Menadżera w poszczególnych fazach zmian
 • Wykorzystanie poznanych umiejętności w praktyce

Część II „ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM”

 1. Fundamenty budowy zaangażowania Pracowników
  • Ogólne wiadomości o komunikacji interpersonalnej
  • Mowa ciała, komunikacja werbalna i niewerbalna – narzędzia i techniki
  • Style komunikacji – asertywne i nieasertywne formy zachowania
  • Konstruktywna informacja zwrotna jako podstawowe narzędzie rozwoju Pracownika
  • Udzielanie informacji zwrotnej – podstawowe zasady i techniki wraz z przykładami
  • Trening przekazania informacji zwrotnej
 1. Wymagające sytuacje w relacji z podwładnymi
  • Przygotowanie Menadżera do rozmowy z Pracownikiem – wszystko ma znaczenie
  • Indywidualna rozmowa z Pracownikiem – przykłady narzędzi i zachowań w rozmowach wyznaczających cele, pochwał i reprymend
  • Indywidualne rozmowy sprzedażowe oraz rozwojowe – wynik Pracownika ceną spokoju oraz wpływanie na poprawę efektywności zdemotywowanych Pracowników
  • Ćwiczenie w przykładowej rozmowie z Pracownikiem
 1. Odprawy i spotkania zespołowe
 • Podstawowe zasady i narzędzia przydatne w prowadzeniu spotkań i odpraw zespołowych
 • Cele odpraw: wyniki, aktywność, priorytety, zmiany
 • Elementy będące miernikiem realizacji wyniku sprzedaży – co i jak przedstawić
 • Dodatkowe elementy przydatne do motywowania i wzrostu kompetencji: wiedza, jakość i sprzedaż

Szkolenie odnosi się do zagadnień:

 • Ocena efektów pracy i udzielanie podsumowującej informacji zwrotnej
 • Udzielanie bieżącej informacji zwrotnej – docenienie i upomnienie
 • Zasady komunikacji zadaniowej w trakcie realizacji zadań
 • Organizacji miejsca oraz osobistego przygotowania do rozmowy z Pracownikiem
 • Delegowanie zadań i prowadzenie rozmowy delegującej
 • Budowanie zadaniowej samodzielności i odpowiedzialności podwładnego
 • Sposoby postępowania w sytuacjach trudnych, związanych z sytuacją lub zachowaniem podwładnego
 • Prowadzenie zespołowych odpraw, docenianie i motywowanie

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie