Data rozpoczęcia szkolenia:

23.11.2022

Data zakończenia szkolenia:

23.11.2022
24.11.2022

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

  • Celem warsztatów jest praktyczny wzrost wiedzy, umiejętności i ukształtowanie postawy sprzyjającej do wprowadzania i rozwoju procesu zarządzania sobą w czasie, oddziałem oraz zespołem sprzedawców przez Dyrektora/Menadżera/Kierownika/Lidera, co przełoży się na wzrost efektywności w realizacji celów biznesowych z równoczesnym wzmocnieniem zachowań przywódczych.
  • W trakcie warsztatu poruszone zostaną najważniejsze obszary, które determinują realizację celów osobistych i biznesowych, wyniku sprzedaży w zakresie efektywności i osiągania założonych wyników.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

  • Szkolenie ma charakter praktyczny i pomoże przygotować Menadżera (w obszarze postawy oraz kompetencji) do skutecznej reakcji na zdarzenia zewnętrzne oraz wewnętrzne dzięki wdrożeniu narzęodzi i zachowań, które pozwolą na zarządzenie sobą w czasie oraz wzmocnią przywództwo.
  • Uczestnicy otrzymają rozwiązania oraz przykładowe narzędzia, które będzie można zaadoptować w swoim miejscu pracy.

Adresaci: Wiceprezesi/Dyrektorzy ds. sprzedaży, Menadżerowie Regionów, Menadżerowie Oddziałów

PROWADZĄCY: ADRIAN WĘCEL – praktyk i trener zarządzania sprzedażą, posiada 16 letnie doświadczenie w bankowości w sektorze banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz banków komercyjnych na stanowiskach specjalistycznych, menadżerskich i zarządczych. Zarządzał siecią sprzedaży skok (50+ oddziałów), wspierał sprzedaż w banku komercyjnym (100+ oddziałów) oraz budował proces sprzedaży kredytów detalicznych w banku spółdzielczym (roczny wzrost portfela o 269%). Praktyk w obszarze budowy i zarządzania ryzykiem oraz szeroko rozumianą sprzedażą, w tym rozproszoną siecią sprzedaży, zespołami sprzedażowymi, polityką sprzedaży, wzrostu efektywności oraz restrukturyzacji instytucji finansowej – m.in. współpracował z Zarządcą Komisarycznym oraz bankiem przejmującym organizacji, w której zarządzał sprzedażą. Zobacz profil na LinkedIn

CENA: 780 zł brutto/os

Plan szkolenia:

godziny realizacji: 9:00-16:30

CZĘŚĆ I
1. Wpływ Twojej osobowości na zarządzanie sobą w czasie
Diagnoza źródeł zachowań osobistych i menadżerskich, które zwiększają lub zmniejszają efektywność realizowanych w czasie zadań
Poznanie i zrozumienie zachowań innych ludzi w celu łatwiejszego zarządzenia skutecznością realizowanych czynności
Wypracowanie wskazówek zapewniających wzrost efektywności ludzi z różnym podejściem do życia i pracy
Wykorzystanie poznanych narzędzi w praktyce – aktywny trening umiejętności
2. Jak nasze dotychczasowe sukcesy i porażki przekuć w efektywność codzienności
Rozliczenie swoich osobistych i życiowych osiągnięć oraz zaplanowanie przyszłości – jak wzmocnić swoją motywację do działania i zmian
Jak robić rzeczy przynoszące nam pożyteczne skutki i uwolnić się od przyjemnych rozpraszaczy
Rachunek sumienia z zarzadzania sobą w czasie – praca z samym sobą nad swoimi zadaniami i nawykami w celu wzrostu skuteczności i samozadowolenia
3. Zachowanie Pracowników oraz Menadżera w procesie zmiany
Czas i efektywność w fazach zmian – charakterystyczne postaw ludzi w szybkości przyswajania zmian
Rola Menadżera we wsparciu Pracowników będących w zmianie – rozbrajanie wykrytych postaw
Emocje i racjonalność oraz przykładowe zachowania Menadżera w poszczególnych fazach zmian
Wykorzystanie poznanych umiejętności w praktyce
4. Przykładowy model zarządzania sobą w czasie oraz sprzedażą w Oddziale
Diagnoza własnych sił oraz słabości w roli Menadżera – SWOT jako podstawa do określenia swojej strategii zarządzania oraz realizacji planów sprzedaży
Analiza otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego swojego miejsca pracy
Przykładowy model wyznaczania trafnych celów oraz sposobów ich realizacji
Wykorzystanie poznanych narzędzi w praktyce – aktywny trening umiejętności
CZĘŚĆ II 
1. Przywództwo zaczyna się w Tobie – jak przewodzić ludziom
Co to znaczy „być dobrym przywódcą” – różnice wobec zarządzania
Skupić się bardziej na ludziach czy na zadaniach – emocje vs rozum?
Jakie konsekwencje przynosi podmiotowa i przedmiotowe traktowanie ludzi
Poznaj źródła władzy i zobacz na czym budujesz swoje przywództwo
2. Bieżączka, rzeżączka, gorączka – jak ogarnąć codzienne rozpraszacze w pracy Czy Twoja doba ma 24 godziny? Sprawdź ile czasu zajmują Ci Twoje obszary życia i jak można zarządzić sprawami osobistymi i zawodowymi, aby być lepszym przywódcą
Zarządzanie czasem w pracy – od poczty elektronicznej, poprzez telefony i spotkania do „home office”
Zasady zarządzania sobą w czasie – jak przekuć techniki w rzeczywistość, podróż po narzędziach zapewniających poczucie realizacji zadań
3. Praca zgodna z ustalonym grafikiem i wyznaczonymi celami – jak narzędzia rodzą spokój
Jak brak planu i rozpraszacze wpływają na efektywność Twoją i Twojego czasu
Poszerzenie wiedzy o zarządzaniu swoimi zadaniami poprzez Macierz Eisenhowera – zapoznanie z narzędziem, które odmieni Twoje życie
Praca na zadaniach Dyrektora Oddziału – zapoznanie z narzędziem do zarządzania codziennymi zadaniami w celu wzrostu efektywności
Aktywny trening umiejętności – wykorzystanie wiedzy i narzędzi w praktycznych ćwiczeniach
4. Diagnoza swoich kompetencji menedżerskich
Jak nasze kompetencje i zaangażowanie wpływają na pewność siebie oraz na przewodzenie ludziom – znajdź swoją mocną stronę i rozwiń do eksperckiego poziomu

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie    (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)