Data rozpoczęcia szkolenia:

25.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

25.03.2020

Opis szkolenia:

Cel i korzyści ze szkolenia:

Poprawne naliczanie  listy płac  a tym samym uniknięcie korekt ZUS , US.

ADRESACI:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.

PROWADZENIE: wykładowca, trener, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi ze szkoleniami z zakresu  prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PFRON. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym

Plan szkolenia:

1. Przeanalizowanie poszczególnych absencji w pracy pracownika , a wpływ na poprawne naliczenie wynagrodzeń.
2. Lista płac
3. Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
4. Regulamin wynagradzania a list płac
5. Składniki listy płac a poprawność naliczania
6. Minimalne wynagrodzenie a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń.
7. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
8. Dodatek za pracę w godzinach nocnych – zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
9. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
10. Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
11. Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;
a. rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
12. Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca.
13. Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
14. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
15. Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania – nowość od 2019 roku:
• Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika.
• Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy.

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa , świadczenia z ZUS
1. Elektroniczne zwolnienia papierowa- uwaga na błędy
2. Papierowe zwolnienia lekarskie – co pracodawca zrobić powinien
3. Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
4. Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
a/ okres wyczekiwania na świadczenie
b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze
świadczeń
c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń
5. Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
6. Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
7. Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
8. Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru a / wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
b / wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
c / wypłacane za roczny okres
9. Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników
10. Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
11. Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
12. Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
13. Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.
• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.
• Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.
14. Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
15. Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni
16. Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
17. Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
18. Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
19. Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
20. Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
21. 2Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
22. Obliczanie wyrównania zasiłku macierzyńskiego
23. Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.
24. Omówienie nowych druków Z-15 A, Z-15 B.
25. Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.

Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
1. Kwoty wolne od potrąceń
2. Potrącenia za zgodą pracownika
3. Potrącenia bez zgody pracownika
4. Potrącenia alimentacyjne
5. Potrącenia nie alimentacyjne
6. Potrącenia z umów zlecenia
7. Potrącenia ZFŚŚ
8. Potrącenia z zasiłków ZUS
9. Zbieg tytułów
10. Potrącenia na wniosek sądu karnego
11. Potrącenia administracyjne.
12. Potrącenia za zajęcia alimentacyjne z diet z tytułu podroży służbowych
13. Potrącenia z umów cywilnoprawnych
14. Potrącenia z „ parobanków”
ZATRUDNIANIE OSÓB ZOBOWIĄŻANYCH DO ALIMENTOWANIA NA RZECZ NIELETNICH DZIECI A KONSEKWENCJA DLA PRACODWACY.
• Panel dyskusyjny

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie