Data rozpoczęcia szkolenia:

04.11.2019

Data zakończenia szkolenia:

04.11.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Poprawne naliczanie  listy płac  a tym samym uniknięcie korekt ZUS , US

Uczestnicy szkolenia:  Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac

TRENER: wykładowca, trener, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi ze szkoleniami z zakresu  prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PFRON. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym

Plan szkolenia:

Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów
• Przeanalizowanie poszczególnych absencji w pracy pracownika , a wpływ na poprawne naliczenie wynagrodzeń.
• Lista płac
• Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
• Regulamin wynagradzania a list płac
• Składniki listy płac a poprawność naliczania
• Minimalne wynagrodzenie a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń.
• Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
• Dodatek za pracę w godzinach nocnych – zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
• Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
• Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
• Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;
rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
• Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca.
• Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
• Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
• Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania – nowość od 2019 roku:
• Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika.
• Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy.

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa , świadczenia z ZUS
• Elektroniczne zwolnienia papierowa- uwaga na błędy
• Papierowe zwolnienia lekarskie – co pracodawca zrobić powinien
• Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
• Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
a/ okres wyczekiwania na świadczenie
b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń
• Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
• Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
• Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
• Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru a / wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
b / wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
c / wypłacane za roczny okres
• Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników
• Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
• Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
• Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
• Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.
• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.
• Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.
• Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
• Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni
• Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
• Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
• Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
• Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
• Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
• 2Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
• Obliczanie wyrównania zasiłku macierzyńskiego
• Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.
• Omówienie nowych druków Z-15 A, Z-15 B.
• Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.

Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
• Kwoty wolne od potrąceń
• Potrącenia za zgodą pracownika
• Potrącenia bez zgody pracownika
• Potrącenia alimentacyjne
• Potrącenia nie alimentacyjne
• Potrącenia z umów zlecenia
• Potrącenia ZFŚŚ
• Potrącenia z zasiłków ZUS
• Zbieg tytułów
• Potrącenia na wniosek sądu karnego
• Potrącenia administracyjne.
• Potrącenia za zajęcia alimentacyjne z diet z tytułu podroży służbowych
• Potrącenia z umów cywilnoprawnych
• Potrącenia z „ parobanków”
ZATRUDNIANIE OSÓB ZOBOWIĄŻANYCH DO ALIMENTOWANIA NA RZECZ NIELETNICH DZIECI A KONSEKWENCJA DLA PRACODWACY.
• Panel dyskusyjny

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie