Data rozpoczęcia szkolenia:

25.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

25.03.2020

Opis szkolenia:

NOWOŚCI W BANKNOTACH – TO POZNASZ NA SZKOLENIU!

 • kwiecień 2014 r. – do obiegu weszły „zmodernizowane” banknoty PLN
 • grudzień 2014 r. – pojawiły się falsyfikaty 100 USD
 • listopad 2015 r. – do obiegu wszedł nowy banknot 20 EURO
 • 12 lutego 2016 r. do obiegu wszedł banknot 200 PLN z nowymi zabezpieczeniami.
 • Luty 2017 r. – do obiegu wszedł nowy banknot 500 PLN
 • Kwiecień 2017 r. – do obiegu wszedł nowy banknot 50 EURO

Cel i korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie przepisów prawa
 • Poznanie podstaw psychologii zachowań człowieka
 • Właściwe przygotowanie banknotów do liczenia
 • Nabycie umiejętności sprawnego liczenia
 • Poznanie optymalnych warunków kontroli
 • Nauka prawidłowego rozpoznawania pewników zabezpieczeń
 • Nauka bezpiecznego, odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w sytuacji podejrzenia banknotu o nieautentyczność
 • Przećwiczenie procesu postępowania.
 • Poznanie aktualnych zmian w „nowych” banknotach

 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE W ramach szkolenia zapewniamy następujące materiały dydaktyczne :

 • dobrane metodycznie autentyczne i fałszywe znaki pieniężne
 • urządzenie do kontroli autentyczności znaków pieniężnych
 • ćwiczenia

ADRESACI:

Adresatami szkolenia są pracownicy banków spółdzielczych, którzy w zakresie obowiązków pracy zobowiązani są do wykonywania przepisów Ustawy o praniu… oraz pełniący obowiązki w komórkach do spraw bezpieczeństwa w Bankach

PROWADZENIE: Trenerzy  zajmujący się prowadzeniem szkoleń z zakresu rozpoznawania autentyczności dokumentów publicznych od ponad 20 lat.

Plan szkolenia:

CZĘŚĆ I
1. Przepisy prawa walutowo – dewizowego – wybrane zagadnienia.
2. Obieg znaków pieniężnych świetle prawa (karnego, administracyjnego, bankowego).
3. Odpowiedzialność karna w przypadku:
a) Fałszowania znaków pieniężnych.
b) Puszczania w obieg falsyfikatów znaków pieniężnych:
– świadomego – nieświadomego.
4. Organizacja obrotu gotówkowego:
a) Podstawowe zasady wykonywania czynności w obrocie gotówkowym
b) Wyposażenie i zabezpieczanie stanowiska kasowego
c) Dokumenty kasowe i zakres czynności kasjera
d) Zasady rozliczania gotówki w kasie
e) Kontrola obrotu gotówkowego
f) Rodzaje różnic kasowych i ich likwidacja
g) Odpowiedzialność materialna kasjera
h) Zasady przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań znaków pieniężnych
i) Warunki skupu pieniędzy zagranicznych
j) Tryb postępowania przy wymianie zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych
5. Psychofizyczne zjawiska wpływające na prace kasjera:
a) Dobór pracowników do wykonywania czynności kasowych
b) Stres
c) Warunki ekonomii pracy
d) Inne
6. Elementy psychologii zachowania w kontakcie z klientem:
a) Postawa kasjera wobec klienta.
b) Zachowanie klienta w różnych sytuacjach.

CZĘŚĆ II
7. Liczenie na tzw.” Pierwszą rękę”.
a) Przyjęcie banknotów od klienta.
b) Podział banknotów w/g nominałów.
c) Odpowiednie ułożenie banknotów w pliku.
d) Liczenie banknotów
8. Odchyłki parametrów technicznych banknotów od standardu postrzegane podświadomie:
dotyk:
– gramatura (odczuwalna jako grubość papieru)
– stan powierzchni papieru
– wyczuwanie druku w dotyku
wzrok:
– wspólne cechy szaty graficznej wszystkich nominałów
– spostrzegawczość
– ogólny stopień zniszczenia banknotu
– przedarcia
– pofalowanie krawędzi
– zmęczeniowe uszkodzenie krawędzi
– odpryski i wytarcia farby
– barwa ( tonacja barwna całego banknotu )
– barwa (monochromatyczność, zafarby )
– ostrość szaty graficznej

CZĘŚĆ III
9. Ocena banknotów wątpliwych ujawnionych na etapie liczenia na tzw. „ pierwszą rękę” na podstawie pewników zabezpieczeniowych, występujących w danej walucie.
9.1. Zabezpieczenia do kontroli optycznej:
a) Znak wodny
b) Nitka zabezpieczająca
c) Efekt kątowy
d) Farba zmienna optycznie
e) Znak optyczny
f) Folia holograficzna
9.2. Zabezpieczenia do kontroli narzędziowej:
a) Ogólne zasady stosowane w drukarstwie wartościowym
b) Technika stalorytnicza (wklęsłodruk linijny)
c) Technika typograficzna
d) Technika offsetowa (suchy offset)
e) Zabezpieczenie antykseryczne
f) Mikrodruki
g) Mikrodruki holograficzne
h) Farba metalizowana
i) Zabezpieczenia utajone (UV)
j) Włókna zabezpieczające
k) Zabezpieczenie w podczerwieni IR

CZĘŚĆ IV
10. Zasady postępowania z banknotami o stopniu zużycia większym od dopuszczalnego (destrukty).
a) Zniszczenia mechaniczne.
b) Nieaktywność zabezpieczeń
11. Zasady postępowania po stwierdzeniu nieautentyczności banknotu (protokół zatrzymania i przekazanie falsyfikatu policji):
a) Powiadomienie klienta o stwierdzeniu nieautentyczności banknotu (aspekty psychologiczne).
b) Zasady bezpieczeństwa.
c) Redagowanie protokołu zatrzymania falsyfikatu.
d) Wybór zabezpieczeń.
e) Uzasadnienie nieprawidłowości.

CZĘŚĆ V
12. Podsumowanie całości szkolenia i test kontrolny.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie