Data rozpoczęcia szkolenia:

28.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

28.10.2019

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

– przedstawienie podstaw prawnych regulujących problematykę kredytu konsumenckiego ze szczególnym uwzględnieniem przedkontraktowych obowiązków informacyjnych banku,

– omówienie regulacji kredytu konsumenckiego w świetle orzecznictwa sądów i wskazań praktycznych przy zawiązywaniu i realizacji stosunków kontraktowych

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

– ograniczenie ryzyka i potencjalnych strat banku wynikających z  nieprawidłowego stosowania regulacji ustawowych dotyczących kredytu konsumenckiego,

– pogłębienie wiedzy w zakresie omawianej problematyki w kontekście uwag praktycznych odnośnie stosowania rozwiązań instytucjonalnych i wyjaśnień dotyczących problematyki prawnej umów.

Adresaci: osoby zarządzające bankami, pracownicy banku zajmujący się udzielaniem kredytów konsumenckich, kontrolerzy wewnętrzni, obsługa prawna

TRENER: radca prawny, pracuje w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowym Banku Polskim, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przez wiele lat wykonujący obsługę prawną w bankach: PBK SA, BOŚ SA, BPH SA, były sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa bankowego, gospodarczego. Wieloletni doświadczony wykładowca prawa bankowego, gospodarczego i karnego prowadzący zajęcia dydaktyczne dla prokuratorów, sędziów, aplikantów radcowskich, pracowników instytucji finansowych, rzeczników konsumentów, studentów. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa prawnego instytucji finansowych, w szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej.

Plan szkolenia:

  1. Umowa o kredyt konsumencki – zakres pojęciowy, kwalifikacja rodzajowa stosunków obligacyjnych,
  2. Przedkontraktowe obowiązki informacyjne banku ( reklama, asysta przedkontraktowa, projekt umowy, formularz informacyjny),
  3. Ocena zdolności kredytowej – sfera obowiązków stron,
  4. Specyfikacja rodzajów umów kredytu konsumenckiego i ich istotne elementy składowe,
  5. Funkcjonowanie relacji obligacyjnej w ramach umowy o kredyt (koszty kredytu, przekroczenie salda, zmiana wysokości oprocentowania),
  6. Zabezpieczenie spłaty kredytu (weksel, czek) – istota modyfikacji funkcji zabezpieczającej instrumentów,
  7. Wypowiedzenie umowy kredytu konsumenckiego,
  8. Spłata kredytu przed terminem,
  9. Odstąpienie od umowy przez konsumenta.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie