Data rozpoczęcia szkolenia:

29.05.2019

Data zakończenia szkolenia:

29.05.2019

Opis szkolenia:

Einstein powiedział kiedyś: „Najważniejsze problemy z jakimi się stykamy, nie mogą być rozwiązane na tym samym poziomie myślenia, na którym byliśmy kiedy powstały” Z tego powodu powstało to szkolenie. Zawiera wszystko to, co powinieneś wiedzieć o 50 najlepszych technikach, za pomocą których możesz z powodzeniem rozwiązywać praktycznie każdy problem i chociaż każdy problem posiada własną specyfikę, w praktyce można skonstruować ogólny schemat postępowania . Matematyk G. Polya stwierdził, że aby poradzić sobie z problemem: „Po pierwsze, musimy zrozumieć problem. Musimy jasno rozumieć cel, ustalić niezbędne warunki oraz dane. Po drugie, musimy obmyślić plan, który doprowadzi nas do rozwiązania”.

Warsztaty „Pokonywanie problemów” to przegląd 50 najlepszych technik i strategii pokonywania problemów wybranych podstawie wielu lat coachingów prowadzonych z zarządami i managerami największych polskich firm. Zaprezentowane techniki są zbiorem sprawdzonych narzędzi jakie stosują przy rozwiązywaniu problemów najlepsi polscy menadżerowie.

FORMA SZKOLENIA:

OneDayTraining© – dynamiczna formuła szkolenia dla ludzi ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu kluczowej wiedzy i najważniejszych umiejętności

METODY SZKOLENIA:

 • Ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • Elementy coachingu i mindmappingu
 • Dyskusje i burze mózgów, studia przypadków

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 • Materiały dydaktyczne/podręcznik dokumentujące przekazaną wiedzę
 • Testy i analizy własnych możliwości

 TRENER: Psycholog biznesu, specjalista w dziedzinie motywacji, sprzedaży i marketingu. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania personelem oraz zarządzania organizacją. Zajmuje stanowiska kierownicze w zagranicznych i polskich firmach doradczych.

Plan szkolenia:

WPROWADZENIE

MYŚLEĆ JAK GENIUSZ CZYLI KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 • Teoria Rozwiązywania Problemów
 • Autodiagnoza – Style Rozwiązywania Problemów
 • Algorytm rozwiązywania problemów
 • Ocena i analiza sytuacji
 • Analiza problemu
 • Redefinicja problemu
 • Kreowanie rozwiązań
 • Analiza decyzyjna

KREATYWNOŚĆ CZYLI JAK ZNALEŹĆ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE

 • Kreatywność – fakty i mity
 • Innowacyjność jako cecha psychologiczna
 • Autodiagnoza – Kwestionariusz Twórczego Myślenia
 • Elementy kreatywności

TECHNIKI POKONYWANIA PROBLEMÓW

 • MindMapping
 • Wykres rybiej ości
 • 5 why
 • PDCA
 • Burza mózgów
 • 365, 66, 635
 • Pytania Osborna
 • Kruszenie
 • Analiza Morfologiczna
 • Technika Kwitnącego Lotosu
 • Creativity Matrix®
 • ..

PROBLEMY ZWIĄZANE Z KONFLIKTAMI

 • Mechanizm tworzenia się konfliktu
 • Etapy rozwiązywania sytuacji konfliktowej
 • Pielęgnowanie rezultatów porozumienia

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI KONFLIKTU

 • Badanie przyczyn konfliktu
 • Oddzielanie ludzi od problemów

PODSUMOWANIE /ZAKOŃCZENIE

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie